Google translate

Dr Bogdan Bogdanović

Specijalista interne medicine – gastroenterohepatolog

Rođen u Somboru 1975.

Osnovnu i srednju medicinsku školu završio u Novom Sadu 1994.

Medicinski fakultet univerziteta u Novom Sadu završio 2001. sa uspehom 8,87.

Od 2003. volontira na odseku za gastroenterologiju instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici

2004.-2005. radi na zavodu za nuklearnu medicinu instituta za onkologiju Vojvodine

Od 2005. stalno zaposlen na odseku za gastroenetrologiiju instituta za onkologiju Vojvodine.

  1. upisao specijalizaciju iz interne medicine, 2010. položio specijalistički ispit sa odličnom ocenom.

Od januara 2011. uzima aktivno učešće u endoskopskom kabinetu instituta za onkologiju Vojvodine.

  1. Polaže subspecijalistički ispit iz gastroenterohepatologije sa odličnom ocenom.

Od 2007. do 2015. asistent na katedri za internu medicinu.

Učesnik više multicentričnih randomiziranih kliničkih studija iz oblasti karcinoma debelog creva, pankreasa, želudca, jetre, neuroendokrinih karcinoma.

Koautor više naučnih radova publikovanih u stranim i vodećim stručnim časopisima