Google translate

HIRURGIJA KARCINOMA DOJKE

Predstavlja ključnu komponentu u lečenju karcinoma dojke i uključuje uklanjanje karcinoma hiruškim putem – operacijom.

Može biti samostalan način lečenja ili se kombinuje sa drugim tretmanima kao što su hemoterapija, hormonska terapija, zračna terapija, ciljna ili molekularna terapija.

Kod pacijenata sa veoma visokim rizikom za nastanak karcinoma tj. visokom genetskom predispozicijom, hirurgija predstavlja metodu izbora. 

Hirurgija karcinoma dojke, uključuje različite hirurške procedure kao što su:

 • Mastektomija (uklanjanje cele dojke)
 • Kvadrantektomija (uklanjanje kvadranta, kada se dojka zamišljenim linijama podeli na 4 jednaka dela
 • Segmentektomija, Tilektomija, Lampektomija (slične operacije, suština je uklanjanje tumora sa minimum 2cm zaštitnog ruba.

Koja vrsta operacije je najbolja za Vas, zavisi od veličine karcinoma i stadijuma bolesti, dostupnosti drugih tretmana kao i ciljeva.

Vaš hirurg će Vam predložiti individualni tretman prilagođen Vama na osnovu kliničkog pregleda.

Cilj hirurgije, jeste da se uklone ćelije karcinoma iz dojke.

Pacijentima koji se odluče za rekonstrukciju dojke biće predloženo da se ugrade implanti u toku same operacije ili naknadno.

Hirurgija karcinoma dojke tretira skoro sve stadijume bolesti, uključujući:

 • Visok rizik od nastanka karcinoma (pacijenti sa izraženom porodičnom istorijom, mutacija BRCA1, BRCA2 gena)
 • Neinvazivni karcinom dojke (DCIS – duktalni karcinom in situ)
 • Karcinom u početnom stadijumu 
 • Veliki karcinom
 • Lokalno uznapredovali karcinom (veliki ili proširen u više limfnih čvorova)
 • Rekurentni karcinom

Kako da se pripremite. Konsultujte se, razgovarajte sa Vašim hirurgom, 

To će Vam pomoći u razumevanju Vaših mogućnosti lečenja i šta možete da očekujete od hirurgije. Pripremite se za konsultaciju, npr. sastavite listu pitanja, poput:

 • Koja operacija je najbolja u mom slučaju
 • Kakve su šanse za izlečenje
 • Koliko je dojke potrebno ukloniti
 • Da li je potrebno ukloniti zdravu dojku
 • Koje su moje opcije za rekonstrukciju
 • Da li je moguće uraditi rekonstrukciju tokom operacije uklanjanja karcinoma
 • Kako će moje grudi izgledati posle operacije
 • Koliko je bezbedna operacija
 • Koliko ću vremena provesti u bolnici
 • Koliko će vremena biti potrebno za oporavak
 • Kada se mogu vratiti na posao i uobičajenim aktivnostima
 • Šta bi preporučili nekom Vašem članu porodice u mojoj situaciji

Tokom operacije, 

Bićete primljeni u bolnicu ujutro na dan operacije. Dobićete određene lekove u sklopu preoperativne pripreme. Možete očekivati:

 • Rez na dojci, čija će veličina zavisiti od veličine tumora i opsežnosti operacije.
 • Sentinel node biopsija (izvršiće se markiranje i biopsija limfnog čvora „čuvara“ – u koji se prvo širi/metastazira karcinom). U slučaju da nakon patohistološkog pregleda od strane Patologa u toku same operacije karcinom nije prisutan u „čuvaru“ – nije potrebno dalje uklanjanje ostalih limfnih čvorova. U suprotnom hirurg se može odlučiti za uklanjanje limfnih čvorova pazuha ili će preporučiti zračnu terapiju. Ponekad se kombinuju oba tretmana.
 •  Rekonstrukcija dojke. Ukoliko ste se odlučili za istu. Uobičajeno se radi u slučajevima mastektomije (uklanjanja cele dojke)
 • Šivenje reza. Pažljivo ušivanje reza se radi najfinijim materijalima i naprednom tehnikom u cilju postizanja što neprimetnijeg ožiljka

Posle operacije, 

 • Bićete smešteni u Vašu sobu, gde će se nadzirati Vaš oporavak
 • Dobićete zavoj, preko mesta operacije
 • Možete imati određen osećaj bola, ukočenosti i utrnulosti
 • Dobićete instrukcije o ponašanju i neophodnim vežbama, tokom ranog postoperativnog oporavka
 • Dobićete neophodne lekove, antibiotike, lekove protiv bolova, infuzije
 • Prva ustajanja i šetnje, odlazak u toalet, ćete obaviti uz pomoć našeg ljubaznog osoblja
 • Ishrana je bazirana na Vašim željama i preporučenoj dijeti od strane Vaše hirurga
 • Na dan odlaska, otpusno pismo, će sadržati sve neophodne informacije o Vašem ponašanju, režimu ishrane, potrebnim lekovima tokom Vašeg kućnog lečenja kao i datumu prve kontrole.

Naravno, u slučaju potrebe naše osoblje je dostupno za Vas 24 sata dnevno.

UVEK BIRAJTE NAJBOLJE LEKARE I NAJBOLJU USTANOVU. JER VI TO ZASLUŽUJETE.