Google translate

Korekcija usana hijaluronskim filerima

ŠTA JE KOREKCIJA USANA HIJALURONSKIM FILERIMA?

Korekcija usana hijaluronskim filerima je kozmetička procedura kojom  se mogu uvećatii usne i kojom se može promeniti njihov oblik.  Ubrizgavanje dermalnih injekcija sa hijaluronskom kiselinom predstavlja  metod koji se trenutno najčešće koristi u ove svrhe. Hijaluronska  kiselina je supstanca koja se normalno nalazi u Vašem telu. Procedura  traje 15-30 minuta. Efekti tretmana traju od šest meseci do godinu dana.

ZAŠTO SE RADI (INDIKACIJE)?

Fileri sa hijaluronskom kiselinom mogu uticati na izgled Vaših usana tako što poboljšavaju: izgled, strukturu i veličinu usana.

Prednosti korišćenja filera sa hijalurnoskom kiselinom:

• Mogućnost kontrole veličine i oblika usana tokom ubrizgavanja.
• Postepeno povećavanje veličine usana dok se ne postigne željeni rezultat.
• Neravnine i ispupčenja koja nastaju kao posledica pokretanja usana mogu se lako rešiti.
• Za razliku od drugog tipa filera nakon ubrizgavanja hijaluronske kiseline modrice i otok koji nastaju su minimalni.
• Relativno dug efekat tretmana, koji nažalost nije trajan.
•  Alergijske reakcije na hijaluronsku kiselinu nisu moguće zato što je to  supstanca koja se normalno nalazi u našem telu. Alergijske reakcije  mogu nastati samo na anestetik (lidokain) kojise korsti i koji ima ulogu  da umanji bol tokom procedure.

KAKO SE IZVODI?

• Pre ubrizgavanja hijaluronske kiseline lekar Vam može dati lokalni anestetik, kako ne biste osećali bol.
• Hijaluronska kiselina se ubrizgava uz pomoć veoma tankih igala.
• Nakon ubrizgavanja led se može koristiti kako bi se smanjio otok i neprijatnost.
• Trebalo bi da efekat ubrizgavanja uočite odmah.
• Najbolje je da izbegavate korišćenje karmina ili drugih kozmetičkih produkata namenjenih usnama odmah nakon tretmana.

POTENCIJALNI RIZICI

• Minimalno krvarenje, otok i pojava modrica, crvenila ili topline na  mestu ubrizgavanja hijaluronske kiseline nestaju nakon nekoliko dana od  tretmana.
• Ozbiljniji neželjeni efekti do kojih veoma retko dolazi  su: izražen/produžen otok ili pojava modrica koje traju 7 do 10 dana,  asimetrija i nepravilnost usana, infekcije, ubrizgavanje sadržaja u  krvni sud, nastanak ožiljka ili čvrstoće usana, alergijska reakcija  koja izaziva crvenilo, otok ili svrab oko usana.

PRIPREMA

• Ukoliko imate ili ste nekada u životu imali labijalni herpes  (groznicu na usnama) obavestite svog lekara o tome. Ukoliko imate  aktivnu infekciju herpes virusom (trenutno prisutnu groznicu na usnama)  tretman nije moguće obaviti sve dok tegobe ne prođu.
• Ukoliko  bolujete od šećerne bolesti, sistemskog lupusa, imate poremećaj  zgrušavanja krvi konsultujte se sa Vašim lekarom o tome da li ste dobar  kandidat za ovaj tretman.
• Ukoliko imate poznatu alergijsku  reakciju na lidokain potrebno je da obavestite svog lekara. Obavestite  lekara o svim lekovima koje uzimate u terapiji.