Google translate

Podizanje grudi (Mastopeksija)

ŠTA JE PODIZANJE GRUDI (MASTOPEKSIJA)?

Podizanje grudi (mastopeksija) je hirurška procedura kojom se menja  oblik grudi i kojom se opuštene grudi vraćaju u prvobitni položaj. U  sklopu ove procedure uklanja se višak kože i tkivo dojke se preoblikuje,  kako bi se omogućilo podizanje grudi i postigla adekvatna čvrstina  grudi. Možete se odlučiti za obavljanje ove procedure u HealthMedic-u  ukoliko su Vaše grudi opuštene ili ukoliko su Vaše bradavice postavljene  nadole. Ova procedura Vam može omogućiti vraćanje samopouzdanja i  poboljšati sliku koju imate o sebi. Sama procedura ne menja značajno  veličinu grudi, ali se ova procedura može raditi u kombinaciji sa  hirurškim uvrćanjem grudi ili smanjenjem veličine grudi. Mastopeksija  traje 2 do 3 sata. Ubrzo nakon procedure možete ići kući.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Tokom procesa starenja izgled i građa dojki se menja, menja se  elastičnost i čvrstina grudi. Različiti razlozi zbog kojih ova pojava  može nastati su: trudnoća (tokom trudnoće ligamenti dojke se rastežu,  zato što grudi teže i većeg volumena. Istezanje ligamenata doprinosi  opuštanju grudi nakon trudnoće, bez obzira da li jeste ili niste dojili  dete); česte fluktuacije telesne mase (česte promene u telesnoj masi  mogu dovesti do rastezanja kože i gubitka elastičnosti kože); uticaj  sile Zemljine teže (tokom vremena sila zemljine teže dovodi do  rastezanja ligamenata i opuštanja dojki).
• Podizanje grudi može  sprečiti opuštanje grudi i omogućiti podizanje grudi sa bradavicama.  Veličina bradavica se može smanjiti tokom procedure kako bi se postigla  proporcionalnost izgleda dojke.
• Možete razmatrati podizanje grudi u  HealthMedic-u ukoliko su: Vaše dojke opuštene ili su izgubile u obliku i  veličini, ukoliko su se izdužile; ukoliko su bradavice promenile oblik  ili su neadekvatnog oblika ili položaja u odnosu na dojke.
• Nisu  sve žene kandidati za ovu proceduru. Ukoliko u budućnosti planirate  trudnoću možete odložiti proceduru podizanja grudi, zato što ponovo može  doći do istezanja ligamenata i opuštanja grudi tokom trudnoće. Dojenje  je najčešće moguće nakon intervencije podizanja grudi. Dojenje može biti  otežano zbog problema u stvaranju dovoljne količine mleka. Podizanje  grudi se može obavljati nezavisno od veličine grudi, ali intervencija  daje dugoročnije rezultate kod žena sa grudima manjeg volumena. Kod žena  sa grudima većeg volumena, postoji veća sklonost ka opuštanju zbog  težine samih dojki.

KAKO SE IZVODI?

• Podizanje grudi može se obavljati u bolničkim ili ambulantnim  uslovima. Ponekad se procedura obavlja u opštoj anesteziji (tokom  procedure nećete biti svesni) ili u lokalnoj anesteziji (kada se na delu  tela na kom se obavlja intervencija primenjuje lokalni anestetik).  Tehnike kojima se može obavljati podizanje grudi su različite i izbor  hirurške tehnike će odrediti mesto reza koji se pravi prilikom  obavljanja ove porcedure.
• Vaš doktor će šavove postaviti tako da  budu što manje vidljivi, takođe je moguće redukovati veličinu bradavica.  Doktor će ukloniti višak kože i postaviti bradavice u viši položaj.

POTENCIJALNI RIZICI

• Ova procedura praćena je rizikom od sledećih potencijalnih  komplikacija: nastanak ožiljaka; promene u osetljivosti kože dojki ili  bradavica (utrnulost); parcijalni ili totalni gubitak dojki ili  bradavica; otežano stvaranje mleka.
• Kao i svaka intervencija i ova  je praćena rizikom od nastanka: krvarenja, infekcije, neželjene  reakcije na anesteziju. Postoji rizik od nastanka alergijske reakcije na  hirurški materijal ili flaster koji se koristi tokom operacije.

PRIPREMA

• Može biti potrebno da uradite mamografiju pre intervencije.  Preporučuje se da prestanete sa pušenjem zato što pušenje usporava  proces zarastanja.

OPORAVAK

• Nakon procedure podizanja Vaše grudi će biti pokrivene gazom i  ukoliko postoji potreba nosićete hirurški potporni grudnjak. Može  postojati potreba za postavljanjem malih cevčica u grudi u cilju  dreniranja viška tečnosti ili krvi. Očekuje se da 2 nedelje od procedure  Vaše grudi budu otečene ili mogu biti modrice na njima. Možete osećati  bol ili nelagodnost u nivou mesta rezova koji mogu biti crveni tokom  nekoliko meseci. Utrnulost kože dojki i bradavica može trajati nekoliko  nedelja.
• Ukoliko osećate bol nekoliko dana nakon procedure u  konsultaciji sa lekarom možete uzeti lek protiv bolova. Izbegavajte  naprezanje, savijanje i podizanje. Pokušajte da spavate na leđima ili na  boku kako biste izbegli izlaganje dojki pritisku. Drenažni kateteri  koji se postavljaju u blizini rezova se uklanjaju nakon nekoliko dana.  Prilikom uklanjanja drenažnih katetera uklanjaju se ili menjaju zavoji.
•  U zavisnosti od tipa hirurškog konca koji je korišćen u proceduri  zavisi i da li će i kada biti potrebno skidanje konaca (najčešće 1 do 2  nedelje nakon procedure). Može postojati potreba da nosite potporni  grudnjak tokom 3 do 4 nedelje od intervencije. Tokom procesa zarastanja  ne preporučuje se izlaganje dojki suncu.