Google translate

Smanjenje grudi (Redukciona mamoplastika)

ŠTA JE SMANJENJE GRUDI?

Smanjenje dojki ili redukciona mamoplastika je operacija kojom se  uklanja masno tkivo, drugo vezvno tkivo i koža sa dojki. Ukoliko imate  velike dojke možete razmatrati obavljanje ove operacije u cilju  smanjenja tegoba ili oslobađanja od neprijatnosti zbog veličine dojki.  Ova operacija Vam može pomoći u podizanju nivoa sampouzdanja i  sigurnosti u sebe i omogućiti Vam da nakon intervencije nesmetano  učestvujete u različitim fizičkim aktivnostima. Ukoliko donesete odluku  da ovu operaciju obavite u HealthMedic-u biće potrebno da porazgovarate sa  našim plastičnim hirurgom o Vašim očekivanjima i realnim mogućnostima,  potencijalnim rizicima i komplikacijama koje prate ovu proceduru.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

  • Hirurško smanjenje grudi je operacija koja se obavlja kod žena sa  velikim grudima koje žele da otklone sledeće smetnje: hronični bol, bol u  vratu i ramenima, hronični osip ili iritacija kože ispod dojki, duboke  brazde na ramenima od grudnjaka; otežanu fizičku aktivnost; otežano  spavanje.
  • Ova operacija se može obaviti kod žena različitog  uzrasta (čak i u tinejdžerskom dobu). Smatra se da je najbolje da se  operacija obavi tek kada dojke dostignu svoju punu veličinu. Ukoliko  planirate trudnoću ili proširenje porodice preporučuje se da operaciju  obavite posle rađanja i dojenja, zato što ova operacija može otežati  dojenje.

KAKO SE IZVODI?

  • Hirurško smanjenje dojki obavlja se u opštoj anesteziji (tokom procedure nećete biti svesni). Operacija se obavlja tako što lekar pravi  rez oko bradavice i ispod dojki. Nakon toga se uklanja višak tkiva dojke, masnog tkiva i kože. Bradavice i areole (tamno prebojena koža oko  bradavice) najčešće ostaju u pozicijji u kojoj su bili pre operacije. Ukoliko su Vaše dojke izrazito velike može postojati potreba za pomeranjem pozicije bradavice i areole naviše.

POTENCIJALNI RIZICI

  • Hirurško smanjivanje dojki je kao i svaka operacija praćena rizikom  od nastanka sledećih komplikacija: krvarenja, infekcije ili nastanka  neželjenih reakcija na anestetik. Druge komplikacije do kojih može doći  su: nastanak ožiljka, gubitak osećaja na dojkama i bradavicama, otežano  ili onemogućeno dojenje, razlike u veličini, obliku i simetriji leve i desne dojke, zbog čega može biti potrebna i driga intervencija.
  • Rizik od lošeg zarastanja rana najčešće je udružen sa količinom tkiva dojke koje se uklanja.

PRIPREMA

  • Pre operacije plastični hirurg će razgovarati o Vašem zdravstvenom  stanju sa Vama; o Vašim očekivanjima od ove operacije; daće Vam detaljno  objašnjenje o operaciji, potencijalnom riziku od nastanka komplikacija,  procesu oporavka. Nakon toga će uraditi pregled dojki i izmeriće  veličinu dojki. Uradiće fotografije grudi kako bi priložio medicinskoj  dokumentaciji.
  • Pre same operacije može biti potrebno da uradite  laboratorijske analize koje Vam lekar naloži, uradite mamogram,  prekinete sa pušenjem ili uzimanjem određenih lekova koje Vam lekar  naloži.

OPORAVAK

  • Nakon procedure smanjenja Vaše grudi će biti pokrivene gazom i  ukoliko postoji potreba nosićete hirurški potporni grudnjak. Može  postojati potreba za postavljanjem malih cevčica u cilju dreniranja  sadržaja (drenovi). Vaše grudi mogu biti otečene ili može biti modrica  na njima tokom 2 nedelje od procedure. Možete osećati bol ili  osetljivost oko mesta rezova koji mogu biti crveni tokom nekoliko  meseci. Utrnuilost kože dojki i bradavica može trajati nekoliko nedelja.
  • Ukoliko osećate bol nekoliko dana nakon procedure u konsultaciji  sa lekarom možete uzeti lek protiv bolova. Izbegavajte naprezanje,  savijanje i podizanje. Pokušajte da spavate na leđima ili na boku kako  biste izbegli izlaganje dojki pritisku. Drenažni kateteri koji se  postavljaju u blizini rezova se uklanjaju nakon nekoliko dana. Prilikom  uklanjanja drenažnih katetera uklanjaju se ili menjaju zavoji.
  • U zavisnosti od tipa hirurškog konca koji je korišćen u oroiceduri zavisi i  da li će i kada biti potrebno skidanje konaca (najčešće 1 do 2 nedelje  nakon procedure). Nastavite sa nošenjem potpornog hirurškog grudnjaka  non-stop tokom 3 do 4 dana, a može postojati potreba da nastavite da ga  nosite tokom sledećih 3 do 4 nedelja. Tokom procesa zarastanja ne  preporučuje se izlaganje dojki suncu.