Google translate

Artroplastika kolena (operativna zamena kolena )

ŠTA JE ARTROPLASTIKA KOLENA?

Operacija zamene kolena i ugradnje veštačkog kolena (artroplastika)  je hirurški zahvat kojim se obnavlja funkcija prethodno oštećenog zgloba  kolena i smanjuje bol. Operacija zamene kolena podrazumeva ugradnju  veštačkog zgloba-endoproteze na mestu prethodno oštećenog zgloba  (oštećenje može biti posledica povrede, upale ili može nastati kao  posledica starenja-degenerativno oštećenje). Endoproteza može biti  parcijalna (delimična) ako se menja jedno zglobno telo ili totalna  (potpuna) ako se menja kompletan zglob. Materijali koji se koriste za  izradu endoproteza su metali (npr. čelik, titanium), keramika ili  plastične mase. Kod 95% pacijenata veštacki zglob traje deset godina i  više. Operacija traje oko 2 sata.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI

• Najčešći razlog za obavljanje artroplastike kolena je uklanjanje  jakog bola koji nastaje kao posledica osteoartritisa. Pacijenti kojima  je potrebna atroplastika kolena imaju probleme pri hodu, pri penjanju  stepenicama, sedenju i ustajanju sa stolice. Neki pacijenti mogu imati  blag do jak bol u kolenu i tokom mirovanja.

KAKO SE IZVODI?

• Hirurška procedura se izvodi dok je koleno u savijenom položaju,  kako bi sve površine zgloba kolena bile izložene i dostupne hirurgu.  Hirurg pravi 6 do 10 reza na kolenu (dužine 10 do 25 cm) u cilju  uklanjanja čašice i oštećenih delova zgloba kolena. Kada se površina  zgloba kolena adekvatno pripremi pristupa se ugradnji delova veštačkog  (arteficijalnog) zgloba. Pre nego što se završi operacija hirurg savija i  rotira zglob u cilju testiranja i balansiranja pokreta u veštačkom  zglobu kolena i utvrđivanja funkcije veštačkog zgloba.

POTENCIJALNI RIZICI

• Artroplastika je kao i svaka operacija praćena rizikom od nastanka  sledećih komplikacija: infekcija, formiranje krvnih ugrušaka u venama  nogu i posledičnog nastanka plućne embolije, srčanog udara, šloga,  oštećenja nerava.
• Znakovi koji mogu ukazati na postojanje  infekcije su: povišena telesna temperatura (>37.8 C), groznica,  curenje sadržaja sa rezova, crvenilo, toplina, otok i bol kolena.  Infekcija veštačkog zgloba javlja se retko i mora se lečiti  antibioticima.
• Veštački kuk kao i svaki veštački materijal ima  svoj rok trajanja. Svakodnevnom upotrebom zgloba kolena metalni i  plastčni delovi veštačkog zgloba kuka se troše. Veštački zglob kuka će  trajati kraće ukoliko se budete izlagali napornim fizičkim aktivnostima  ili ukoliko budete dizali teret.

PRIPREMA

• Operaciju zamene zgloba kolena i ugradnje veštačkog kolena izvodi  ortoped. Pre procedure ortoped izvodi pregled kolena u cilju utvrđivanja  obima pokreta u zglobu, stabilnosti zgloba i snage mišića koji  učestvuju u izvođenju pokreta u zglobu kolena.
• Operacija se može  izvoditi u opštoj (tokom operacije nećete biti svesni), spinalnoj ili  epiduralnoj anesteziji (bićete svesni tokom operacije,ali od nivoa kuka  nadole nećete oseč+ćati bol). Lekar će Vam dati posebna uputstva za  pripremu pred operaciju. Može biti potrebno da privremeno obustavite  uzimanje određenih lekova. Ne smete jesti i piti 8-12 sati pre  operacije.

OPORAVAK NAKON OPERACIJE ZAMENE KUKA

• Može postojati potreba da nekoliko nedelja nakon operacije  koristite štake ili hodalicu. Biće potrebno (ukoliko je moguće) da nakon  povratka iz bolnice imate pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti  (kuvanje, kupanje, pranje veša). Ukoliko ste u mogućnosti poželjno je  da: svakodnevno funkcionisanje po kući organizujete na jednom spratu;  ugradite ručke u kupatilu koje će Vam olakšati tuširanje; nabavite  stolicu sa mekim sedištem i hoklicu na kojoj ćete držati operisanu nogu  podigutom; podignete visinu toaletne šolje na onu koja Vam odgovara;  nabavite klupu na kojoj ćete sedeti tokom tuširanja.
• Nakon  operacije bićete nekoliko sati u prostoriji za oporavak. Biće potrebno  da u bolnici provedete nekoliko dana. Možete imati bol u kolenu, ali u  konsultaciji sa lekarom možete uzeti lekove protiv bolova.
• Tokom  boravka u bolnici preporučuje se da povremeno pomerate stopalo i skočni  zglob u cilju poboljšanja protoka krvi u nogama, čime se sprečava  nastanak otoka i formiranje krvnih ugrušaka. Biće potrebno da dobijate  lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi i da nosite kompresivne čarape u  cilju sprečavanja stvaranja krvnih ugrušaka u dubokim venama nogu.
•  Dan nakon operacije fizioterapeut će doći i pokazaće Vam koje vežbe za  koleno koje će biti potrebno da radite. Brzina oporavka zavisi od toga  koliko ćete se pridržavati instrukcijama ortopeda u pogledu nege rane,  ishrane i fizikalne terapije. Vaš program fiziklane terapije će  uključivati: hodanje (postepeno će se pojačavati intenzitet, prvo ćete  hodati u zatvorenoj prostoriji, nakon toga napolju, kako biste  poboljšali svoju pokretljivost); postepeno vraćanje kućnim poslovima i  svakodnevnim aktivnostima, koje uključuju penjanje i spuštanje  stepenicama i obavljanje vežbi za koleno koje Vas je fizioterapeut  naučio.