Google translate

Artroskopija

ŠTA JE ARTROSKOPIJA?

Artroskopija je procedura kojom se u isto vreme otkrivaju i leče  različita oboljenja i oštećenja zglobova. Kroz mali rez na koži hirurg  uvodi artroskop – endoskopski instrument koji ima oblik uske cevi i na  čijem kraju se nalazi kamera. Cela procedura i unutrašnjost zglobnog  prostora vide se na monitoru. Uvođenjem dodatnih specijalnih hirurških  instrumenata mogu se lečiti različita oboljenja ili povrede zglobova.  Cela procedura traje između 30 minuta i 2 sata, u zavisnosti od stanja  koje se ispituje ili tretira.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• U cilju otkrivanja i postavljanja konačne dijagnoze različitih  stanja i oboljenja zgloba ramena, kolena, lakta, kuka, ručnog zgloba.
•  U cilju dodatnog ispitivanja kada se drugim dijagnostičkim procedurama  (rendgensko snimanje…) ne može postaviti konačna dijagnoza.
• U cilju  lečenja i tretiranja stanja kao što su oštećenje hrskavice zgloba,  infekcija zgloba, oštećenje ligamenata, zapaljenje zgloba i dr.

KAKO SE IZVODI?

• Tip anestezije koji će se koristiti zavisi od razloga zbog kog se  procedura obavlja. Lokalna anestezija podrazumeva ubrizgavanja  anestetika direktno u kožu u nivou mesta uvođenja artroskopa. Tokom  obavljanja procedure u lokalnoj anesteziji bićete budni i možete osećati  pritisak ili nelagodnost zbog pomeranja endoskopskog instrumenta.  Regionalna anestezija podrazumeva ubrizgavanja anestetika direktno u  prostor između slabinskih pršljenova što dovodi do utrnulosti donje  polovine tela, a tokom same procedure Vi ćete biti budni. Može postojati  potreba da se procedura obavi u opštoj anesteziji (tokom procedure  nećete biti svesni).
• Položaj u kom se obavlja procedura zavisi od  toga koji zglob se tretira. Ud se postavlja u odgovarajući položaj, a  ispod zgloba može se postaviti poveska koja sprečava gubitak krvi.
• U  cijlu boljeg uvida u izgled zglobne šupljine može biti potrebno da  lekar ubaci sterilnu tečnost u zglob. Ispunjavanjem zglobne šupljine  sterilnom tečnošću taj prostor se širi i stiče se bolji uvid u sam  izgled zglobne šupljine. Jedan mali rez se pravi i kroz njega se uvodi  astroskop, a ostali rezovi se prave ukoliko postoji potreba za uvođenjem  drugih hirurških instrumenata. Rezovi (incizije) koje se prave su mali i  zatvaraju se uz pomoć jednog ili dva šava.

POTENCIJALNI RIZICI

• Pomeranje endoskopskih ili drugih hirurških instrumenata može oštetiti strukturu zgloba.
• Kao i svaka invazivna procedura i ova nosi rizik od infekcije.
•  Veoma je mali rizik od formiranja krvnih ugrušaka u dubokim venama nogu  (duboka venska tromboza) i posledičnog nastanka plućne embolije.

PRIPREMA

• U konsultaciji sa lekarom biće potrebno je da privremeno prekinete  sa uzimanjem lekova koji utiču na zgrušavanje krvi i i povećavaju rizik  od nastanka krvarenja.
• U zavisnosti od tipa anestezije koja se  koristi može biti potrebno da prestanete sa konzumiranjem hrane i pića 8  do 12 sati pre procedure.
• Poželjno je da na prceduru dođete sa  nekim od članova porodice ili prijatelja u pratnji, kako bi imao ko da  Vas bezbedno vrati kući posle procedure.

OPORAVAK NAKON ARTROSKOPIJE

• Ukoliko budete imali bol nakon procedure, u konsultacije sa lekarom možete uzeti neki od lekova protiv bolova.
•  R.I.C.E. protokol podrazumeva da nakon artroskopije treba da R  (rest)-odmarate, I (ice)-stavljate hladne obloge, C (compress)-vršite  pritisak i E (elevate) – podignete ekstremitet na kom je tretiran zglob u  cilju smanjenja otoka i bola.
• Može postojati potreba da privremeno  koristite udlagu, štake ili druga pomagala u cilju zaštite tretiranog  zgloba. Može biti potrebno da nakon artroskopije idete na fizikalnu  terapiju.
• Ukoliko imate/primetite: visoku temperaturu, bol, curenje  sadržaja iz rane, crvenilo ili otok rane, novonastalu utrnulost ili  peckanje potrebno je da se javite lekaru u HealthMedic-u.
• Možete se  vratiti uobičajenim aktivnostima nakon sedam dana. Treninzima se možete  vratiti nakon 4 nedelje (po potrebi i kasnije).