Google translate

Desna hemikolektomija (operacija desnog dela debelog creva )

ŠTA JE DESNA HEMIKOLEKTOMIJA?

Desna  hemikolektomija je hirurška procedura kojom se uklanja desna  polovina  debelog creva. Najčešće se izvodi kod pacijenata sa rakom  debelog  creva, Kronovom bolešču ili divertikulozom. Postoji otvorena  (klasična)  i laparoskopska desna hemikolektomija. Najčešće se, ukoliko  je moguće,  izvodi laparoskopska procedura. Uzorci delova creva koji se  uklanjaju  šalju se na patohistoločku analizu kako bi se potvrdilo  postojanje  određenog stanja ili bolesti. Operacija najčešće traje oko 2  sata.  Boravak u bolnici nakon otvorene operacije iznosi 5-7 dana, a  nakon  laparoskopske operacije iznosi 1-5 dana (po potrebi i duže).

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Desna  hemikolektomija koristi se u cilju lečenja ili sprečavanja  sledećih  bolesti debelog creva: krvarenja, opstrukcije (blokiranja  proslaska  sadržaja) debelog creva, raka debelog creva, Kronove bolesti,   ulceroznog kolitisa, divertikulitisa ili u sklopu preventivne  hirurgije.

KAKO SE IZVODI?

• Najčešće se  izvodi laparoskopska operacija. Uz pomoć specijalnih  hirurških  instrumenata i instrumenta sa video kamerom na vrhu  (laparoskopom) koji  se uvode kroz male rezove na trbuhu uklanjaju se  desna polovina  debelog creva, deo ili ceo transverzalni kolon  (horizontalno položen  deo debelog creva) i završni deo tankog creva  zajedno sa krvnim  sudovima tog dela creva i limfnim čvorovima. Nakon  toga hirurg pravi  spoj (anastomozu) između tankog creva i preostalog  dela debelog creva.  Za ovu vrstu operacije najčešće nije potrebno  pravljenje stome (otvora  preko kog se sadržaj debelog creva prazni u  spoljašnju sredinu). Uzorci  delova creva šalju se na patohistološku  analizu.

POTENCIJALNI RIZICI

•  Kao i svaka operacija i ova je praćena rizikom od nastanka  određenih  komplikacija. Tokom boravka u bolnici nosićete specijalne  kompresivne  čarape i dobijati injekcije koje se daju pod kožu  (subkutano) u cilju  sprečavanja nastanka krvnih ugrušaka (tromboze).  Veoma retko dolazi do  krvarenja ili infekcije.
• Ponekad može doći do  curenja sadržaja u  nivou spoja (anastomoze) creva. Rizik od curenja  sadržaja najveći je  kod osoba koje imaju Kronovu bolest ili uzimaju  kortikosteroide.  Ukoliko dođe do ove komplikacije može biti potrebno da  uzimate  antibiotike kako bi se curenje smanjilo ili može biti potrebno  da  doktor plasira drenažni kateter kroz trbušni zid uz pomoć kog se   evakuiše tečnost.
• Ponekad može biti potrebno više vremena da se   funkcija creva vrati u normalu, ukoliko do toga ne dođe može nastati   stanje koje se naziva ileus, koje može isprovocirati nastanak  distenzije  creva i povraćanja. Opstrukcija (prekid, blokada) prolaska  sadržaja  creva može nastati kao posledica postojanja spazma (grča),  priraslica  ili drugih razloga koji mogu dovesti do nastanka  abdominalnih kolika  (bolova), abdominalne distenzije i povraćanja.  Ukoliko dođe do nastanka  ovih stanja biće potrebno da se plasira  nazogastrična sonda i prekine  unos hrane i tečnosti preko usta.
• Može postojati potreba da hirurg nakon započinjanja procedure laparoskopskom tehnikom nastavi sa otvorenom hirurškom metodom.

PRIPREMA

•  Pre operacije može biti potrebno da: prestanete sa uzimanjem  određenih  lekova (možete prekinuti uzimanje lekova samo nakon  konsultacije sa  lekarom); ne smete jesti piti tečnost 8-12 sati pre  procedure; popijete  sredstvo za olakšavanje pražnjenja creva ili uradite  klistir (potrebno  je da pratite instrukcije lekara); uzmete antibiotik  (kako bi se  sprečila infekcija bakterijama koje se normalno nalaze u  debelom  crevu). Ukoliko se kolektomija radi hitno, nije moguća adekvatna   priprema za operaciju.

OPORAVAK

• Ponekad  hirurg nakon operacije stavlja abdominalni dren (cevčicu  koja prolazi  kroz trbušni zid i kroz koju se evakuiše sadržaj iz trbušne  duplje).  Abdominalni dren se najčešće uklanja nakon nekoliko dana. U   konsultaciji sa lekarom nakon operacije možete uzeti lekove protiv   bolova.
• Najveći broj pacijenata ubrzo nakon operacije može da jede  i  da pije. Pacijenti se ohrabruju da se što ranije nakon operacije   atkiviraju (prvo da sede u krevetu, nakon toga da šetaju). Hirurški   konci se najčešće skidaju nakon 7-14 dana.
• Potrebno je da bar 6   nedelja nakon operacije izbegavate dizanje tereta i obavljanje naporne   fizičke aktivnosti. Dve nedelje nakon operacije (ponekad i kasnije)  moći  ćete da upravljate motornim vozilom.
• Preporučuje se da  uzimate  količinski manje obroke, češće tokom dana, da izbegavate  začinjenu hranu  i hranu bogatu biljnim vlaknima bar prvih nedelja nakon  operacije.  Kontrolni pregled se obavlja najčešće nakon 2 nedelje od  operacije (po  potrebi i ranije).