Google translate

Dr Milan Ranisavljević

Specijalista opšte hirurgije

Asist. dr Milan Ranisavljevie roden je 15.06.1982. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu u Bačkoj Palanci, a srednju medicinsku školu u Novom Sadu, završio je sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Novom Sadu, upisao je 2001/2002. godine, a završio 2008. godine. Dobitnik dve nagrade Univerziteta u Novom Sadu za izrađene temate.

Zaposlen na Institutu za onkologiju Vojvodine, Klinika za operativnu onkologiju od 2010. godine. Specijalističke studije iz opšte hirurgije završio je 2018. godine u Novom Sadu. Asistent na Katedri za hirurgiju medicinskog fakulteta (onkološka hirurgija), Univerzitet u Novom Sadu od 2015. godine. Osim profesionalnog rada bavi se i naučno istraživačkim radom. Do sada obajvio nekoliko stručnih radova koji su objavljeni u eminentnim svetskim časopisima iz oblasti medicine i hirurgije.

Stručno se usavršavao u La Rabta Hospital — Republika Tunis; University Medical Center Groningen (UMCG) — Kraljevina Holandija i Munchen Klinik Neuperlach —Republika Nemačka iz oblasti hirurgije karcinoma dojke i kolorektalne hirurgije.
Govori Nemački i Engleski jezik.

Oženjen i otac jednog dečaka.