Google translate

Hirurško formiranje kolostome

ŠTA JE FORMIRANJE KOLOSTOME?

Hirurško formiranje kolostome je operacija kojom se pravi otvor preko  kog se debelo crevo otvara na prednjem trbušnom zidu. Kolostoma se može  formirati od jednog ili oba kraja debelog creva koji se povezuju sa  kožom. Oko kolostome postavlja se kesa za skupljanje sadržaja, koja se  kada je potrebno prazni ili menja. Formiranje kolostome može se obaviti  kao pojedinačna operacija ili u sklopu neke druge operacije i to  otvorenom (klasičnom) ili laparoskopskom tehnikom. Kolostoma se može  formirati i pre hemio ili radioterapije kod bolesnika sa karcinomom  završnog dela debelog creva (anusa ili rektuma). Očekuje se da u bolnici  provedete 3-5 dana (po potrebi i duže).

KAKO SE IZVODI?

• Kolostoma se formira tako što hirurg pravi otvor na prednjem  trbušnom zidu. Ukoliko se formira terminalna kolostoma onda se samo  gornji deo debelog creva prišiva za kožu. Drugi deo creva se uklanja ili  zašiva i ostavlja u trbuhu. Ponekad hirurg pravi “loop” kolostomu koja  podrazumeva da se i ushodni i nishodni deo debelog creva prišivaju za  prednji trbušni zid.
• Najčešće se formiranje kolostome izvodi  laparoskopskom hirurškom tehnikom. Operacija se izvodi z pomoć  specijalnih hirurških instrumenata i instrumenta sa video kamerom na  vrhu (laparoskopom). Ovi instrumenti se u trbuh uvode kroz male rezove  na trbuhu.

POTENCIJALNI RIZICI

• Kao i svaka operacija i ova je praćena rizikom od nastanka  određenih komplikacija. Tokom boravka u bolnici nosićete specijalne  kompresivne čarape i dobijati injekcije koje se daju pod kožu  (subkutano) u cilju sprečavanja nastanka krvnih ugrušaka (tromboze).  Veoma retko dolazi do krvarenja ili infekcije.
• Ponekad može doći do  curenja sadržaja u nivou spoja (anastomoze) creva. Rizik od curenja  sadržaja najveći je kod osoba koje imaju Kronovu bolest ili uzimaju  kortikosteroide. Ukoliko dođe do ove komplikacije može biti potrebno da  uzimate antibiotike kako bi se curenje smanjilo ili može biti potrebno  da doktor plasira drenažni kateter kroz trbušni zid uz pomoć kog se  evakuiše tečnost.
• Ponekad može biti potrebno više vremena da se  funkcija creva vrati u normalu. Ukoliko ne dođe do uspostavljanja  normalne funkcije creva može nastati stanje koje se naziva ileus, koje  može biti praćeno bolom u trbuhu, distenzijom creva i povraćanjem.  Opstrukcija (prekid, blokada) prolaska sadržaja creva može nastati kao  posledica postojanja spazma (grča), priraslica ili drugih razloga koji  mogu dovesti do nastanka abdominalnih kolika (bolova), abdominalne  distenzije i povraćanja. Ukoliko dođe do nastanka ovih stanja biće  potrebno da se plasira nazogastrična sonda i prekine unos hrane i  tečnosti preko usta.
• Može postojati potreba da hirurg nakon  započinjanja procedure laparoskopskom tehnikom nastavi operaciju  otvorenom hirurškom metodom.
• Komplikacije koje potencijalno mogu  nastati ubrzo nakon operacije su: retrakcija kolostome koja nastaje kao  posledica povlačenja debelog creva u trbuh.
• Komplikacije koje nastaju kasnije uključuju: suženje (stenozu) kolostome ili prolaps kolostome.
•  Nastanak kile u prostoru oko stome je česta komplikacija. Veoma retko  kila može dovesti do opsrtukcije creva. Najčešće su kile koje nastaju  veoma male i nije potrebno hirurško lečenje.

PRIPREMA

• Pre operacije može biti potrebno da: prestanete sa uzimanjem  određenih lekova (možete prekinuti uzimanje lekova samo nakon  konsultacije sa lekarom); ne smete jesti i piti tečnost 8-12 sati pre  procedure; popijete sredstvo za olakšavanje pražnjenja creva ili uradite  klistir (potrebno je da pratite instrukcije lekara); uzmete antibiotik  (kako bi se sprečila infekcija bakterijama koje se normalno nalaze u  debelom crevu). Ukoliko se formiranje kolostomi obavlja hitno, nije  moguća adekvatna priprema za operaciju.

OPORAVAK

• Medicinsko osoblje HealthMedic-a će Vam nakon operacije objasniti  kako da praznite i menjate kese u kojima se prazni sadržaj iz kolostome.  Medicinsko osoblje će se potruditi da pre otpusta iz naše bolnice  samostalno savladate ove radnje.
• Pacijenti se ohrabruju da se što  ranije nakon operacije atkiviraju (prvo da sede u krevetu, nakon toga da  šetaju). Hirurški konci se najčešće skidaju nakon 7-14 dana.
•  Potrebno je da bar 6 nedelja nakon operacije izbegavate dizanje tereta i  obavljanje naporne fizičke aktivnosti. Dve nedelje nakon operacije  (ponekad i kasnije) moći ćete da upravljate motornim vozilom.
•  Preporučuje se da uzimate količinski manje obroke, češće tokom dana, da  izbegavate začinjenu hranu i hranu bogatu biljnim vlaknima bar prvih  nedelja nakon operacije. Kontrolni pregled se obavlja najčešće nakon 2  nedelje od operacije (po potrebi i ranije).