Google translate

Hirurško lečenje hemoroida

Šta su hemoroidi i kako se leče?

Hemoroidi ili šuljevi predstavljaju uvećane, otečene i upalom  zahvaćene vene u završnom delu debelog creva- anusu i rektumu (čmaru).  Hemoroidi mogu nastati kao posledica naprezanja tokom pražnjenja ili  povećanog pritiska u trbuhu, koji rezultuje povećanjem pritiska u venama  (najčešće usled odmakle trudnoće ili zbog drugih razloga). Hemoroidi  mogu biti lokalizovani u samom rektumu (unutrašnji hemoroidi) ili se  mogu razviti na koži oko anusa (spoljašnji hemoroidi). Hemoroidi  predstavljaju uobičajenu pojavu i smatra se da više polovine osoba posle  50 godine ima probleme sa svrabom kože oko rektuma, osećajem  nelagodnosti pri pražnjenju i pojavom sveže krvi u stolici što može biti  posledica postojanja hemoroida. U najvećem broju slučajeva hemoroide je  moguće lečiti sprovođenjem posebnog režima ishrane, adekvatnom  higijenom kože oko čmara i lekovima za lokalnu upotrebu. Osobe koje ne  odgovore adekvatno na nehirurške mere lečenja, mogu biti kandidati za  hirurško lečenje hemoroida.

Tipovi hirurških intervencija

• Hirurško lečenje hemoroida može biti opcija, ukoliko nehirurškim  tretmanom nisu postignuti adekvatni rezultati, ukoliko postoji krvarenje  iz hemoroida ili su oni veom bolni. Postoji nekoliko opcija:
•  Hemoroidektomija je naziv za hirurško uklanjanje hemoroida. Tokom  hemoroidektomije hirurg pravi rez oko anusa, kako bi uklonio hemoroide.
• Postoje i druge opcije koje uključuju minimalno invazivnu hirurgiju:
• Lasersko uklanjanje hemoroida koje predstavlja preciznu proceduru kojom se laserski tkivo hemoroida spaljuje.
•  Ligacija (podvezivanje) hemoroida uz pomoć gumice predstavlja proceduru  koja podrazumeva postavljanje gumice na bazu hemoroida čime se prekida  dotok krvi i ishranjivanje tkiva hemoroida. Ova intervencija se radi u u  delu anusa koji ima manje receptora za bol, tako da je procedura manje  bolna.
• Skleroterapija je procedura kojom se hemijsko sredstvo  ubrizgava u krvni sud koji ishranjuje hemoroide, čime se taj krvni sud  uništava i prekida se snabdevanje krvlju.
• Iako su minimalno  invazivne procedure manje bolne i praćene manjim brojem komplikacija,  hemoroidektomija može obezbediti bolje dugoročne rezultate.

Rizici

• Hirurško uklanjanje hemoroida je bezbedna procedura koja se često  obavlja. Kao i svaka operacija praćena je rizikom od nastanka krvarenja,  infekcije ili neželjenih rekacija na anesteziju.
• Nakon operacije  pacijenti mogu imati poteškoće sa mokrenjem, u smislu da im je teško da  se opuste i omoguće oticanje mokraće. Može doći do povrede analnog  sfinktera, što može dovesti do bola ili nevoljnog pražnjenja creva  (fekalne inkontinencije).

Terapija bola nakon hirurškog uklanjanja hemoroida

• Najčešća tegoba nakon operacije je bol, naročito prilikom pokreta  creva. Lekovi protiv bolova, kao što su paracetamol ili ibuprofen mogu  omogućiti uklanjanje bolova. Nemojte uzimati lekove bez prethodne  konsultacije sa lekarom. Topla kupka može pomoći u smanjenju bolova.  Uzimanje lekova koji omogućavaju održavanje stolice mekom može sprečiti  naprezanje usled opstipacije (zatvora). Naprezanje može dovesti do  ponovne pojave hemoroida.
• U najvećem broju slučajeva oporavak  nakon hemoroidektomije traje oko 2 nedelje. Ponekad je za potpun  oporavak potrebno 3 do 6 nedelja.

Kako se može sprečiti ponovna pojava hemoroida?

• Najbolji način za sprečavanje ponovne pojave hemoroida je  održavanje stolice mekanom i sprečavanje naprezanja usled nastanka  zatvora. Ovo se može postići Ishranom bogatom vlaknima i adekvatnom  hidracijom (6 do 8 čaša tečnosti dnevno).
• Ukoliko je potrebno mogu se koristiti suplementi bogati vlaknima.