Google translate

Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa

ŠTA JE HIRURŠKO LEČENJE PILONIDALNOG SINUSA?

Pilonidalni sinus je čvorić na koži koji se najčešće sastoji od dlaka  i ćelijskog debrisa. Pilonidalna cista se najčešće nalazi na vrhu  trtične kosti i najčešće nastaje kao posledica urasle dlake koja počinje  svoj rast put unutra, ulazeći tako potkožno što odovodi do upale iznad  glutealne brazde. Nakon urastanja dlake dolazi do zapaljenske reakcije  organizma i infekcije, nakon čega nastaje lokalizovana gnojna  infekcija-apsces. Postojanje apscesa dovodi do nastanka neprijatnosti i  bola. Pilonidalni apsces se može prazniti preko malog otvora na koži ili  se može ukloniti hirurški. Najčešće se javlja kod mlađih muškaraca i  često se javlja kod iste osobe nekoliko puta. Osobe koje veći deo dana  provode u sedećem položaju su u većem rziku od nastanka pilonidalnog  sinusa. Hirurška intervencija traje oko 20 minuta i može se izvoditi u  ambulantnim ili bolničkim uslovima.

SIMPTOMI

• Simptomi se javljaju postepeno i kreću se od nelagodnosti pri  sedenju i bezbolnog curenja serozne ili sukrvičave tečnosti do  zapaljenja pomenute regije (bol, crvenilo kože, curenje (dreniranje)  gnoja ili krvi sa otvora na koži, neprijatan miris sadržaja). Bolovi sa  napredovanjem zapaljenskog procesa postaju jači, a nakon pražnjenja  šupljine (sinusa) se smanjuju. Epizode upale pilonidalnog sinusa se  tokom vremena javljaju sve češće, ponekad i nekoliko puta mesečno. Kod  pacijenata koji nemaju bolove znak postojanja pilonidlnog sinusa mogu  biti tragovi sadržaja na vešu praćeni neprijatnim osećajem pri sedenju.

UZROCI NASTANKA PILONIDALNOG SINUSA

• Tačan uzrok nastanka pilonidalnog sinusa nije jasan, ali se zna da  najveći broj pilonidalnih sinusa nastaje kada dlaka(e) uraste i počne  svoj rast put unutra. Trenje i pritisak – kontakt kože o kožu, uska  odeća, vožnja bicikla, sedenje tokom dana u dužem vremenskom periodu ili  slični faktori rizika dovode do rasta dlake u smeru ka koži. Telo  reaguje na dlaku kao na strano telo i dovodi do formiranja ciste oko  dlake. Postoje faktori rizika koji su udruženi sa češćim formiranjem  pilonidalnog sinusa i to su: muški pol, mlađe životno doba (pilonidalne  ciste se najčešće javljaju u periodu pre 20-te godine), pasivan način  života, radna mesta koja zahtevaju duže periode sedenja, pojačana  maljavost, gusta ili gruba dlaka.

POTENCIJALNI RIZICI

• Ukoliko postoji hronično prisutan pilonidalni sinus koji se tokom  infekcije ne leči adekvatno možete biti u minimalno povećanom riziku od  nastanka tumora kože.

OPERACIJA

• Inicijalni tretman za lečenje pilonidalnog sinusa je hirurška  intervencija koja se može izvesti i u ambulantnim uslovima. Procedura  odstranjenja ciste i otvaranja sinusa može se sprovoditi u lokalnoj ,  opštoj ili eventualno epuduralnoj anesteziji. Ukoliko se intervencija  obavlja u opštoj anesteziji biće potrebno da pre intervencije prođete  preoperativnu pripremu, tokom intervencije nećete biti svesni i nakon  intervencije nekoliko dana ćete provesti u bolnici.
• Ukoliko se  intervencija obavlja u lokalnoj anesteziji bićete svestni tokom  procedure. Hirurg će dati lokalni anestetik na mesto gde će obavljati  intervencija i načiniće mali rez u cilju dreniranja sadržaja iz ciste.  Ukoliko dođe do ponovne pojave pilonidalnog sinusa naredni put može biti  potrebno obavljanje opsežnije hirurške intervencije.
• Nakon  intervencije hirurg može: ostaviti ranu otvorenom (ukoliko se rana  ostavi otvorenom ona sporije zarasta, ali zarasta i iznutra, što  smanjuje šansu za ponovnom pojavom pilonidalnog sinusa); može zatvoriti  ranu uz pomoć hirurških šavova (postoji veći rizik od ponovnog javljanja  pilonidalnog sinusa, iako je proces zarastanja brži). Ponekad može biti  potrebno stavljanje drenaže koja se kasnije skida.

OPORAVAK

• Nega rane je veoma važna nakon intervencije. Potrebno je da redovno  idete na previjanja i preglede rane, zato što postoji rizik od  infekcije rane nakon operacije. Vaš doktor ili sestra će Vam dati  detaljne informacije o adekvatnoj higijeni, oblačenju, kao i o  očekivanjima od ove hirurške intervencije. Preporučuje se da obrijete  dlake u okolini rane, kako bi se sprečio ulazak dlaka u ranu. Zarastanje  rane nakon odstranjivanja pilonidalne ciste teče relativno sporo.

PREVENCIJA

U cilju sprečavanja nastanka pilonidalnog sinusa biće preporučuje se  da: očistite deo tela gde se najčešće javlja pilonidalni sinus, smršate  (ukoliko imate višak kilograma), izbegavate periode dužeg sedenja.  Ukoliko ste i ranije imali pilonidalni sinus, potrebno je da redovno  brijete deo tela gde se javlja ili da koristite preparate za uklanjanje  dlaka kako biste sprečili ponovnu pojavu pilonidalnog sinusa.