Google translate

HISTEROSKOPIJA

Histeroskopija, je procedura koja se koristi za postavljanje dijagnoze i tretman stanja i oboljenja u unutrašnjosti  materice (kavum/šupljina).

Histeroskop, predstavlja mali tanki teleskop, koji u sebi sadrži kameru (koja prenosi sliku na ekran), izvor svetla, kanal putem kojeg se ubacuje slain rastvor i radni kanal, putem kojeg se uvode različiti instrumenti.

Histeroskop se uvodi u unutrašnjost materice bez potrebe hiruškog reza, koristeći se prirodnim šupljinama – vaginom i kanalom grlića materice te intervencija tako spade u minimalno invazivne procedure.

Zašto se radi, najčešće da bi se otkrio uzrok abnormalnog krvarenja iz materice (kada žena krvari jače i duže nego uobičajeno).

Najčešći uzrok su promene, izrasline u materici kao miomi, fibroidi, polipi.  Takođe se izvodi i u slučajevima:

  • Uklanjanja priraslica koje su se razvile usled ranijih infekcija ili prethodnih operacija
  • Otkrivanje uzroka prethodnih spontanih pobačaja, kada je pacijentkinja imala više od dva pobačaja zaredom (habitualni pobačaji)
  • Uzimanje uzoraka tkiva, biopsije
  • Lociranje i uklanjanje spirale kada je to onemogućeno konzervativnom metodom

Kako se izvodi histeroskopija, pre same procedure dobićete od medicinskog tima, uputstva za pripremu i ponašanje, te neophodne lekove.

Procedura se sprovodi nakon završene menstruacije, u ginekološkom položaju/stolu a nakon plasiranja u vaginu spekuluma/ekartera.

Ginekolog u nekim slučajevima dilatira grlić materice i uvodi kroz kanal grlića materice u šupljinu materice, histeroskop.

Putem histeroskopa, u šupljinu se ubacuje rastvor koji omogućava širenje kavuma/šupljine materice i na taj način omogućava bolji pregled.

Kamera prenosi sliku na monitor i na taj način omogućava neposredan i detaljan pregled kanala grlića materice, unutrašnjosti materice i sluznice kao i ušća jajovoda.

Ukoliko je neophodna biopsija ili neka druga procedura (uklanjanje izraslina, polipa, fibroida, mioma), kroz radni kanal se uvode i drugi neophodni instrumenti.

Odstranjene promene se šalju na patohistološki pregled.

Šta da očekujete tokom oporavka, u bolnici ostajete nakon intervencije nekoliko sati, dok efekti anestezije ne iščeznu u potpunosti.

U redu je da imate umerene grčeve u donjem delu trbuha i sukrvav iscedak nekoliko dana posle.

Do kraja radnog dana ćete napustiti bolnicu.

Za bolove će Vam biti prepisani analgetici i zakazana kontrola.

UVEK BIRAJTE NAJBOLJE LEKARE I NAJBOLJU USTANOVU. JER VI TO ZASLUŽUJETE.