Google translate

Hormonska terapija

Hormonska ili endokrina terapija se najčešće koristi u lečenju karcinoma dojke i karcinoma prostate. Cilj ovih terapija je da smanjimo štetno dejstvo estrogena,kod karcinoma dojke, odnosno testosterona kod karcinoma prostate. Slično hemioterapiji i hormonska terapija može da se primenjuje posle operacije kada služi povećanju procenta izlečenje bolesnika ili u metastatskoj fazi kada značajno produžava živoz bolesnicima uz očuvan kvalitet života. Hormonska terapija može biti u vidu tableta (Nolvadex, Arimidex, Aromasin, Femara za karcinom dojke)(Xtandi, Zytiga, Casodex za karcinom prostate) ili injekcija (Faslodex, Diphereline, Zoladex, Lupron, Eligard…)