Google translate

Laparoskopska biopsija jetre

ŠTA JE LAPAROSKOPSKA BIOPSIJA JETRE?

Biopsija jetre je dijagnostička procedura kojom se uzima mali deo  tkiva jetre u cilju otkrivanja ili dokazivanja određene bolesti jetre.  Lekar može predložiti biopsiju jetre zbog abnormalnih rezultata  laboratorijskih parametara funkcije jetre ili zbog prisustva različitih  promena na jetri viđenih uz pomoć metoda vizuelizacije (ultrazvuk,  skener..). Tehnike kojima se uzima uzorak tkiva jetre su perkutana  biopsija jetre, transjugularna biopsija jetre i laparoskopska biopsija  jetre. Laparoskopska biopsija jetre podrzumeva uzimanje uzorka jetre u  sklopu hirurške procedure koja se obavlja uz pomoć specijalnih hirurških  instrumenata i instrumenta sa video kamerom na vrhu (laparoskop) koji  se uvode kroz nekoliko malih reziva na trbuhu, a kojim se jetra i druge  strukture i organi u trbuhu vide na monitoru.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Biopsija jetre se može obaviti u cilju: otkrivanja bolesti jetre  koje se drugom metodom ne mogu otkriti, uzimanja uzorka promene na  jetri, utvrđivanja težine bolesti (stadijuma bolesti), otkrivanja  efikasnosti primenjene terapije (na osnovu građe i funkcije jetre),  praćenja stanja jetre nakon transplantacije jetre.
• Doktor Vam može  prdložiti biopsiju jetre ukoliko: su rezultati laboratorijkskih  parametara funkcije jetre abnormalni bez poznatog razloga, ukoliko  postoji turmorska promena ili druga promena na jetri koja je viđena  drugim dijagnostičkim metodama (ultrazvuk, CT…) ili ukoliko imate  povišenu temperaturu nepoznatog uzroka.
• Biopsija jetre se koristi u  cilju otkrivanja (postavljanja dijagnoze) i težine (stadijuma)  različitih bolesti jetre, kao što su: nealkoholna bolest jetre, hronični  hepatitis B i C, autoimuni hepatitis, alkoholna bolest jetre, primarna  bilijarna ciroza jetre, primarni sklerozirajući holangitis,  hemohromatoza, Wilsonova bolest.

KAKO SE IZVODI?

Laparoskopska biopsija jetre se izvodi u opštoj anesteziji (tokom  procedure nećete biti svesni). Laparoskopska biopsija jetre je  operativna procedura koja se izvodi u ležećem položaju. Laparoskopska  biopsija jetre se obavlja uz pomoć specijalnih hirurških instrumenata i  instrumenta sa video kamerom na vrhu (laparoskop) koji se uvode kroz  nekoliko malih rezova na trbuhu. Doktor uz pomoć video kamere na  laparoskopu vidi sliku jetre na monitoru i odlučuje sa kog dela jetre će  se uzeti uzorak. Nakon uzimanje uzoraka instrumenti se uklanjaju,  rezovi se zašivaju, tako da je ožiljak nakon operacije minimalan.

POTENCIJALNI RIZICI

Potencijalne komplikacije koje mogu nastati usled ove procedure su:  bol na mestu uzimanja uzoraka za biopsiju (predstavlja najčešću  komplikaciju), krvarenje, infekcija (veoma retko), povreda susednih  organa. Bol koji nastaje nakon biopsije je najčešće u vidu blage  nelagodnosti. Ukoliko osećate bol ili nelagodnost, u konsultaciji sa  lekarom možete uzeti lek protiv bolova.

PRIPREMA

• Nemojte jesti i piti 8 do 12 sati pre procedure.
• Obavestite lekara o lekovima koje uzimate u redovnoj terapiji.
• Potrebno je da prestanete sa korišćenjem Aspirina, Brufena, Nimulida, Diklofena pre biopsije.
•  Ukoliko uzimate lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (Aspirin,  Plavix, Clopidix, Farin, Sincum, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis,  Fraxiparin) posavetujte se sa Vašim lekarom o korigovanju doze leka pre  procedure.

OPORAVAK

• Nakon same procedure bićete nekoliko sati u prostoriji za oporavak,  gde će zdravstveni radnici pratiti Vaše stanje. Najčešće je potrebno da  1 do 2 dana nakon procedure provedete u bolnici (po potrebi i više).  Preporočuje se da na proceduru dođete u pratnji člana porodice ili  prijatelja.
• Ubrzo se možete vratiti uobičajenim aktivnostima. Izbegavajte dizanje tereta u daljem vremenskom periodu.