Google translate

LAVH – LAPAROSKOPSKI ASISTIRANA VAGINALNA HISTEREKTOMIJA

Laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija, je hirurška procedura koja koristi laparoskop. Jedan deo operacije se uradi laparoskopski a zatim se sama operacija završi vaginalnim putem, tako da ova operacija u stvari predstavlja kombinaciju laparoskopske i vaginalne histerektomije.

Kada je najbolje izvesti ovu operaciju će proceniti ginekolog/hirurg nakon detaljnog pregleda.

Laparoskop, je tanka cev kroz koja na vrhu ima malu kameru koja prenosi sliku na ekran a kroz druge male cevi se uvode različiti instrumenti potrebni za operaciju.

Laparoskop se plasira u  trbuh kroz mali rez trbušnom zidu veličine 5-10 milimetara i portova/trokara koji služe kao vođice.

Kako se izvodi LAVH, na trbušnom zidu se naprave najčešće 3 mala reza kroz koje se uvodi portovi (troakari) putem kojih se plasira kamera i uvode neopohodni instrumenti.

Zatim se materica odvaja od svog vezivnog tkiva, ligamenata, krvnih sudova i okolnih struktura. Zatim se materica uklanja putem reza u vagini.

Prednosti LAVH, su mali hiruški rezovi. Ožiljci, bolovi i vreme potrebno za oporavak su značajno manji u poređenju da abdominalnom histerektomijom. Takođe se smatra manje invazivnom i traumatičnijom u poređenju sa vaginalnom histerektomijom.

UVEK BIRAJTE NAJBOLJE LEKARE I NAJBOLJU USTANOVU. JER VI TO ZASLUŽUJETE.