Google translate

Operacija Ahilove tetive

ŠTA JE OPERACIJA AHILOVE TETIVE?

Ahilova tetiva se nalazi na zadnjoj strani potkolenice. Povezuje mišiće lista
i  petnu kost. Veoma je značajna za normalno kretanje i funkcionisanje.  Predstavlja najsnažniju tetivu u organizmu. Ruptura Ahilove tetive je  pucanje Ahilove tetive koja nastaje kao posledica povrede ili neke  bolesti. Ruptura Ahilove tetive se leči operacijom ili stavljanjem  gipsa, udlage ili šine u cilju imobilizacije potkolenice (sprečavanje  pokreta potkolenice). Operacija se može obaviti i nakon povlačenja otoka  oko tetive (nedelju dana nakon rupture) i postoje dva hirurška  prisutpa: otvorena hirurgija (hirurg pravi jedan veliki rez na zadnjoj  strani noge) ili perkutana hirurgija (operacija se izvodi pravljenjem  nekoliko manjih rezova).

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Operacija Ahilove tetive radi se u cilju lečenju povrede (pucanja-rupture) Ahilove tetive.

KAKO SE IZVODI?

U poređenju sa merama imobilizacije, hirurško lečenje rupture tetive  omogućava uspešnije sprečavanje ponovnog nastanka rupture tetive i kraći  oporavak, ali nosi veći rizik od nastanka komplikacija. Nakon povrede  Ahilove tetive fizikalna terapija ima značajnu ulogu u ubrzavanju  procesa oporavka.

POTENCIJALNI RIZICI

• Moguće komplikacije su alergijska reakcija na anestetik i krvarenje.
•  Postoji rizik od ponovne rupture Ahilove tetive (rizik od ponovne  rupture je manji u odnosu na rizik od nastanka rupture nakon  imobilizacije).
• Postoji rizik da nakon hirurške intervencije oštećena tetiva neće biti dovoljno stabilna i jaka kao pre povrede.
• Postoji mali rizik od oštećenja nerva prilikom procedure ili smanjenog obima pokreta u potkolenici.
•  Može doći do infekcije kože na mestu gde je načinjen rez. Infekcija  može biti komplikacija bilo koje hirurške procedure i može nastati i  prilikom otvorene i prilikom perkutane operacije.
• Postoji mali rizik od nastanka komplikacija kao što su bol, usporeno zarastanje rane, oštećenje nerva…

OPORAVAK NAKON OPERACIJE AHILOVE TETIVE

• Potrebno je da 6-12 nedelja nakon operacije nosite neko od  sredstava za imobilizaciju. Gips se stavlja tako da omogućava  postavljanje stopala nadole dok tetiva ne zaraste. Nakon toga se menja  gips i postavlja tako da stopalo stoji u neutralnoj poziciji, čime se  postepeno omogućava vraćanje stopala u normalan položaj. Preporučuje se  da započnete sa kretanjem i vežbama pre nego što skinete gips. Za  kompletan oporavak potrebno je oko 6 meseci.
• Otvorena i perkutana  operacija su veoma uspešne metode nakon kojih se većina pacijenata (više  od 80%) vraća svojim uobičajenim dnevnim, čak i sportskim aktivnostima.