Izaberite stranicu

Prof. dr Miroslav Milankov

SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Miroslav Milankov  je rodjen u Kikindi  17. aprila 1958. godine. Otac Živa inženjer i majka Ivanka ekonomista.  Osmogodišnju školu  započeo   u    Kikindi, a završio u  Novom  Sadu  sa  odličnim  uspehom. Nosilac  diplome „Jovan Mikić Spartak“. Kao član ekipe odbojkaškog kluba “Vojvodina”  osvojio kup “Maršala Tita” 1977. godine. Gimnaziju Jovan Jovanović-Zmaj je završio  u Novom  Sadu  1977.  godine  i  iste godine se upisao  na  Medicinski  fakultet u Novom Sadu. Medicinske studije završio je februara 1983. godine sa prosekom 8.33. Za vreme studija igrao je odbojku u OK Banatic i Proleter iz Novog Sada. Učestvovao  je na  stručnim  kongresima studenata medicine i stomatologije Jugoslavije sa radovima iz  istorije  medicine, ginekologije, otorinolaringologije i hirurgije. Dobitnik  je Majske  nagrade   Medicinskog fakulteta u Novom Sadu  za   rad   iz kardiologije i Novembarske nagrade Univerziteta  u  Novom  Sadu  za rad iz neuropsihijatrije. Obaveznu studentsku letnju  praksu  iz interne medicine i  hirurgije obavio je u  bolnicama  Grčke (Samos) i  Španije (Kordoba). Učestvovao na omladinskoj radnoj akciji ORA Novi Sad 1983. godine. Vojnu  obavezu   regulisao u Požarevcu 1983-1984. godine.  Pripravnički ispit je položio u decembru 1984. godine, a  zatim  se zaposlio kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja  u  Baču.  Kao  asistent  pripravnik  u  naučnom  radu  primljen  je 01. jula 1985. godine na Kliniku za ortopedsku hirurgiju  i  traumatologiju u Novom Sadu. Magistarski rad pod nazivom: “Metode    lečenja    inficiranih  pseudoartroza  i osteomijelitisa”  odbranio je  05. oktobra 1988.  godine u  Novom Sadu. Specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije  i traumatologije položio  je 05. septembra 1990.  u  Novom  Sadu. Prvi put je izabran za asistenta na Medicinskom faultetu  u Novom Sadu 08.05.1991. Doktrorsku disertaciju pod nazivom: ”Protočna drenaža u lečenju infekcije kosti” odbranio je 16. januara 1995. godine u Novom Sadu.  28. marta 1995. je  reizabran u zvanje asistenta. U zvanje docenta na katedri za Hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu izabran je  21. maja 1998. godine, u  zvanje vanrednog profesora  08. maja 2003. godine, a u zvanje redovnog profesora 24. aprila 2008. godine.  Upravnik Klinike za ortopedsku hirurgiju i truamatologiju Kliničkog centra Vojvodine je bio 2007. godine. Šef katedre za hirugiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu je od 2003. do 2013. godine. Dobitnik godišnje  nagrade za naučnoistraživački rad  Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva(DLV-SLD)  za 2009. godinu. Dobitnik nagrade Sportskog saveza Vojvodine »Jovan Mikić Sparatak« za vrhunske sportske rezultate i dostignuća vojvođanskog sporta 2010. godine. Kao stipendista ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy), proveo je mesec dana (Septembar 1998.) na  Klinici Augusto Gemeli u Rimu,  Italija, Prof. Dr. A. Delcogliani.

Govori  ruski i engleski. Oženjen  je i  ima  dvoje dece i dva unuka.

UČEŠĆE U ORGANIZACIJI, PLANIRANJU I RAZVOJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE

-Upravnik Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju jun-decembar 2007. godine  i   avgust 2016 –

-Načelnik A odeljenja Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju od 2008 do 2016. godine.

-Član republičke komisije za ortopediju od decembra 2012. godine

– Urednik »Sixty years of the department of orthopedic surgery and traumatology” Med Pregl 2016; LXIX (Suppl 1): 1-107. Novi Sad

ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA

-Srpsko lekarsko društvo-društvo lekara Vojvodine (SLD-DLV),

-Lekarska komora Srbije

-Srpska  ortopedska i traumatološka asocijacija  (SOTA)

-Srpsko udruženje za traumatologiju i urgentnu hirugiju(SUTUH)

-Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije (ASTAS)

-Udruženje za medicinu sporta Srbije

-Udruženje sportske medicine Crne Gore

-International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)

-European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy  (ESSKA)

-International   Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic  Sports Medicine (ISAKOS)

– Arthroscopy Association of North America (AANA)

– Član uredjivačkog odbora naučno-stručnog časopisa “Acta Facultatis medicae Naissens” od 2001. godine

– Recenzent naučno-stručnog časopisa “ Medicus“  od 2002.

– Recenzent i član uređivačkog odbora naučno stručnog časopisa „Medicinski Pregled“ od 2004.

– Član uredjivačkog odbora „Indian Journal of Medical Sciences “ od 2004.

-Član uredjivačkog odbora “Makedonski ortopedskon traumatološki glasnik” od 2014.

– Reviewer „Arthroscopy, The Journal of Arthroscopic and Related Surgery“ od 2006.

– Reviewer „BMC Musculoskelet Disord“ od 2008.

– Recenzent “Materia Medica” od 2008.

– Recenzent “Srpski arhiv za celokupno lekarstvo” od 2008.

– Reviewer “Scientific Research and Essays” od 2010.

– Recenzent “Medical Journal of Montenegro” od 2012.

DOMAĆA I STRANA PRIZNANJA, DIPLOME, ODLIKOVANJA I NAGRADE

–  Nagrada za naučnoistraživački rad  Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva(DLV-SLD)  za 2009.  godinu

– Nagrada Sportskog saveza Vojvodine »Jovan Mikić Sparatak« za vrhunske sportske rezultate i dostignuća vojvođanskog sporta  za 2010. godinu.

Autor je više stotina naučnih radova, udžbenika, publikacija…

Ostali lekari iz oblasti ginekologije

OKTOBAR – mesec borbe protiv raka dojke

Oktobar se, kao Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke, obeležava u zemljama širom sveta, kako bi se skrenula pažnja na učestalost ove bolesti i podigla svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja.

Dr med. Igor Brzaković

HealthMedic konsultanti Unesite podatke i...

Dr Dragan Žikić

Rođen je 1967. godine u Bečeju. Medicinsku školu...

Prim.dr Ljiljana Ivanović

Specijalista ginekologije i akušerstva Rodjena...

Dr sci.med. Lidija Jovanović

Anesteziolog Stručni HealthMedic konsultanti...

Prof. dr Lazar Popović

Završio Gimnaziju“Jovan Jovanović Zmaj”, u Novom...

Prof. dr Mlađan Protić

HealthMedic konsultanti Unesite podatke i...

Dr Zoran Dragić

HealthMedic konsultanti Unesite podatke i...

Dr Dragan Lađinović

HealthMedic konsultanti Unesite podatke i...

Dr Aleksandar Patrnogić

Dr Aleksandar Patrnogić je specijalista hirurg...

Prof. dr Srdjan Ninković

Specijalista ortopedske hirurgije i sportske...

Mr sci.med. dr Dragan Stajić

Specijalista ginekologije i akušerstva,...

Mr sci.med. dr Bojan Sekulić

Specijalista ginekologije i akušerstva Mr. Sci....

Holicistektomija – operacija žučne kese

Holicistektomija predstavlja hiruško uklanjanje žučne kese. Operacija se izvodi zbog stvaranja kamenja koji dovode do bolova ili infekcije.  Žučna kesa nije neophodna za zdravo varenje. Nakon njenog uklanjanja žuč se i dalje normalno stvara u jetri i konstatno izlučuje u tanko crevo.

Dr Vladimir Selaković

Zaposlen je na Insitutu za onkologiju Vojvodine. Bavi se hirurgijom karcinoma dojke,benignih stanja dojki, kao i rekonstruktivnim procedurama.

Prof. dr Miroslav Milankov

SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I...

OPERACIJA SMANJIVANJA GRUDI

Je operacija kojom se uklanja višak masnog i...

MASTOPEKSIJA – PODIZANJE GRUDI

Je hiruška procedura kojom se menja izgled vaših...

HIRURGIJA KARCINOMA DOJKE

Predstavlja ključnu komponentu u lečenju...

AUGMENTACIJA (UVEĆANJE) GRUDI

AUGMENTACIJA (UVEĆANJE) GRUDI Je operacija kojom...

VAGINALNA HISTEREKTOMIJA

Vaginalna histerektomija, je hiruška procedura...

MIOMEKTOMIJA

Miomektomija je hiruška procedura kojom se...

LAPAROSKOPIJA U GINEKOLOGIJI

Ginekološka laparoskopija je hiruška procedura...

HISTEROSKOPIJA

Histeroskopija, je procedura koja se koristi za...

ABDOMINALNA HISTEREKTOMIJA

Je hiruška procedura uklanjanja materice kroz...

Operacija dojke

Operacija dojkeSAMOPREGLED DOJKI Predstavlja...

Ginekološke operacije

Ginekološke operacijePROCEDURE I OPERACIJE KOJE...

Ortopedske operacije

Ortopedske operacije

Opšta hirurgija

Opšta hirurgijaHirurgija slabosti prednjeg...

Minimalno invazivna hirurgija, „one day surgery“

1. Histeroskopija, dijagnostička i operativna2....

Ginekološka rekonstruktivna ginekologija

1. Rejuvenilizacija vagine – podmlađivanje2....

Ginekološka onkologija

1. Maligni tumori vulve2. Karcinom grlića...

Uroginekologija

1. Prolaps organa male karlice2. Kila mokraćne...

Opšta ginekologija

1. Hiruška stanja vulve2. Hiruška stanja vagine...

Reproduktivna hirurgija

1. Rekonstruktivna hirurgija jajovoda i...

Dr Bogdan Bogdanović

Specijalista interne medicine -...

Prof. dr sci. med. Andrija Golubović

Hirurg onkolog Akademska zvanja i napredovanje u...

Dr Milan Ranisavljević

Specijalista opšte hirurgije Asist. dr Milan...

Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke

Prevencija i rano otkrivanja karcinoma...

Hernija

HERNIJA – KILA ILI BRUH Hernija predstavlja...

Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke

Prevencija i rano otkrivanja karcinoma...

Smanjenje grudi (Redukciona mamoplastika)

ŠTA JE SMANJENJE GRUDI? Smanjenje dojki ili...

Podizanje grudi (Mastopeksija)

ŠTA JE PODIZANJE GRUDI (MASTOPEKSIJA)? Podizanje...

Otoplastika (korekcija ušiju)

ŠTA JE OTOPLASTIKA? Otoplastika je korektivna...

Korekcija nosa (Rinoplastika)

ŠTA JE KOREKCIJA NOSA (RINOPLASTIKA)?...

Povećanje grudi

ŠTA JE POVEĆANJE GRUDI Povećanje dojki je...

Liposukcija

ŠTA JE LIPOSUKCIJA? Liposukcija je hirurška...

Blefaroplastika

ŠTA JE BLEFAROPLASTIKA? Blefaroplastika ili...

Uvećanje (augmentacija) grudi

ŠTA JE UVEĆANJE (AUGMENTACIJA) GRUDI? Uvećanje...

Korekcija usana hijaluronskim filerima

ŠTA JE KOREKCIJA USANA HIJALURONSKIM FILERIMA?...

Plastična i estetska hirurgija

Opšta hirurgija Prva estetska operacija je...

Hiruško lečenje sindroma karpalnog tunela (otvorenom metodom)

ŠTA JE SINDROM KARPALNOG TUNELA? Karpalni tunel...

Artroplastika kolena (operativna zamena kolena )

ŠTA JE ARTROPLASTIKA KOLENA? Operacija zamene...

Artroplastika kuka (operativna zamena kuka)

ŠTA JE ARTROPLASTIKA KUKA? Artroplastika...

Operacija Ahilove tetive

ŠTA JE OPERACIJA AHILOVE TETIVE? Ahilova tetiva...

Artroskopija

ŠTA JE ARTROSKOPIJA? Artroskopija je procedura...

Minimalno invazivna operacija štitaste žlezde

Endokrina hirurgija Šta je minimalno invazivna...

Endokrina hirurgija

Endokrina hirurgija

Hirurško lečenje analne fisure

ŠTA JE ANALNA FISURA? Analna fisura je mali...

Hirurško lečenje hemoroida

Šta su hemoroidi i kako se leče? Hemoroidi ili...

Hirurško formiranje kolostome

ŠTA JE FORMIRANJE KOLOSTOME? Hirurško formiranje...

Proktokolektomija (hirurško uklanjanje debelog creva)

ŠTA JE PROKTOKOLEKTOMIJA? Proktokolektomija je...

Hirurško lečenje pilonidalnog sinusa

ŠTA JE HIRURŠKO LEČENJE PILONIDALNOG SINUSA?...

Lečenje hemoroida THD metodom

ŠTA SU HEMOROIDI? Hemoroidi ili šuljevi...

Hirurško postavljanje prilagodljive želudačne omče

ŠTA JE HIRURŠKO POSTAVLJANJE PRILAGODLJIVE...

Gastrični bajpas (Roux-en-Y gastric bypass)

ŠTA JE GASTRIČNI BAJPAS? Gastrični bajpas je...

Želudačna sleeve resekcija

ŠTA JE ŽELUDAČNA SLEEVE RESEKCJA? Želudačna...

Laparoskopska biopsija jetre

ŠTA JE LAPAROSKOPSKA BIOPSIJA JETRE? Biopsija...

Laparoskopsko uklanjanje žučne kese

ŠTA JE LAPAROSKOPSKO UKLANJANJE ŽUČNE KESE?...

Klasična apendektomija (klasična operacija slepog creva)

ŠTA JE KLASIČNA APENDEKTOMIJA? Apendektomija je...

Imunoterapija

ImunoterapijaImunoterapija je novi princip...

Ciljana (target) terapija

Ciljana (target) terapijaCiljana, odnosno...

Hormonska terapija

Hormonska terapijaHormonska ili endokrina...

Hemioterapija

HemioterapijaHemioterapija je najstariji vid...

Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

8 + 6 =