Google translate

Prof. dr Miroslav Milankov

SPECIJALISTA ORTOPEDSKE HIRURGIJE I TRAUMATOLOGIJE

Miroslav Milankov  je rodjen u Kikindi  17. aprila 1958. godine. Otac Živa inženjer i majka Ivanka ekonomista.  Osmogodišnju školu  započeo   u    Kikindi, a završio u  Novom  Sadu  sa  odličnim  uspehom. Nosilac  diplome „Jovan Mikić Spartak“. Kao član ekipe odbojkaškog kluba “Vojvodina”  osvojio kup “Maršala Tita” 1977. godine. Gimnaziju Jovan Jovanović-Zmaj je završio  u Novom  Sadu  1977.  godine  i  iste godine se upisao  na  Medicinski  fakultet u Novom Sadu. Medicinske studije završio je februara 1983. godine sa prosekom 8.33. Za vreme studija igrao je odbojku u OK Banatic i Proleter iz Novog Sada. Učestvovao  je na  stručnim  kongresima studenata medicine i stomatologije Jugoslavije sa radovima iz  istorije  medicine, ginekologije, otorinolaringologije i hirurgije. Dobitnik  je Majske  nagrade   Medicinskog fakulteta u Novom Sadu  za   rad   iz kardiologije i Novembarske nagrade Univerziteta  u  Novom  Sadu  za rad iz neuropsihijatrije. Obaveznu studentsku letnju  praksu  iz interne medicine i  hirurgije obavio je u  bolnicama  Grčke (Samos) i  Španije (Kordoba). Učestvovao na omladinskoj radnoj akciji ORA Novi Sad 1983. godine. Vojnu  obavezu   regulisao u Požarevcu 1983-1984. godine.  Pripravnički ispit je položio u decembru 1984. godine, a  zatim  se zaposlio kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja  u  Baču.  Kao  asistent  pripravnik  u  naučnom  radu  primljen  je 01. jula 1985. godine na Kliniku za ortopedsku hirurgiju  i  traumatologiju u Novom Sadu. Magistarski rad pod nazivom: “Metode    lečenja    inficiranih  pseudoartroza  i osteomijelitisa”  odbranio je  05. oktobra 1988.  godine u  Novom Sadu. Specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije  i traumatologije položio  je 05. septembra 1990.  u  Novom  Sadu. Prvi put je izabran za asistenta na Medicinskom faultetu  u Novom Sadu 08.05.1991. Doktrorsku disertaciju pod nazivom: ”Protočna drenaža u lečenju infekcije kosti” odbranio je 16. januara 1995. godine u Novom Sadu.  28. marta 1995. je  reizabran u zvanje asistenta. U zvanje docenta na katedri za Hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu izabran je  21. maja 1998. godine, u  zvanje vanrednog profesora  08. maja 2003. godine, a u zvanje redovnog profesora 24. aprila 2008. godine.  Upravnik Klinike za ortopedsku hirurgiju i truamatologiju Kliničkog centra Vojvodine je bio 2007. godine. Šef katedre za hirugiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu je od 2003. do 2013. godine. Dobitnik godišnje  nagrade za naučnoistraživački rad  Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva(DLV-SLD)  za 2009. godinu. Dobitnik nagrade Sportskog saveza Vojvodine »Jovan Mikić Sparatak« za vrhunske sportske rezultate i dostignuća vojvođanskog sporta 2010. godine. Kao stipendista ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy), proveo je mesec dana (Septembar 1998.) na  Klinici Augusto Gemeli u Rimu,  Italija, Prof. Dr. A. Delcogliani.

Govori  ruski i engleski. Oženjen  je i  ima  dvoje dece i dva unuka.

UČEŠĆE U ORGANIZACIJI, PLANIRANJU I RAZVOJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE

-Upravnik Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju jun-decembar 2007. godine  i   avgust 2016 –

-Načelnik A odeljenja Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju od 2008 do 2016. godine.

-Član republičke komisije za ortopediju od decembra 2012. godine

– Urednik »Sixty years of the department of orthopedic surgery and traumatology” Med Pregl 2016; LXIX (Suppl 1): 1-107. Novi Sad

ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA

-Srpsko lekarsko društvo-društvo lekara Vojvodine (SLD-DLV),

-Lekarska komora Srbije

-Srpska  ortopedska i traumatološka asocijacija  (SOTA)

-Srpsko udruženje za traumatologiju i urgentnu hirugiju(SUTUH)

-Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije (ASTAS)

-Udruženje za medicinu sporta Srbije

-Udruženje sportske medicine Crne Gore

-International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)

-European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy  (ESSKA)

-International   Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic  Sports Medicine (ISAKOS)

– Arthroscopy Association of North America (AANA)

– Član uredjivačkog odbora naučno-stručnog časopisa “Acta Facultatis medicae Naissens” od 2001. godine

– Recenzent naučno-stručnog časopisa “ Medicus“  od 2002.

– Recenzent i član uređivačkog odbora naučno stručnog časopisa „Medicinski Pregled“ od 2004.

– Član uredjivačkog odbora „Indian Journal of Medical Sciences “ od 2004.

-Član uredjivačkog odbora “Makedonski ortopedskon traumatološki glasnik” od 2014.

– Reviewer „Arthroscopy, The Journal of Arthroscopic and Related Surgery“ od 2006.

– Reviewer „BMC Musculoskelet Disord“ od 2008.

– Recenzent “Materia Medica” od 2008.

– Recenzent “Srpski arhiv za celokupno lekarstvo” od 2008.

– Reviewer “Scientific Research and Essays” od 2010.

– Recenzent “Medical Journal of Montenegro” od 2012.

DOMAĆA I STRANA PRIZNANJA, DIPLOME, ODLIKOVANJA I NAGRADE

–  Nagrada za naučnoistraživački rad  Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva(DLV-SLD)  za 2009.  godinu

– Nagrada Sportskog saveza Vojvodine »Jovan Mikić Sparatak« za vrhunske sportske rezultate i dostignuća vojvođanskog sporta  za 2010. godinu.

Autor je više stotina naučnih radova, udžbenika, publikacija…