Google translate

Prof. dr sci. med. Andrija Golubović

Hirurg onkolog

Akademska zvanja i napredovanje u službi

1987: diplomirao studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Obavezan lekarski staž obavio u Kliničkom Centru, Novi Sad

Izabran u zvanje asistenta u naučnom radu na polju onkološke hirurgije, u isto vreme primljen u rad na neodređeno vreme

1987-1989: postdiplomske studije, Medicinski fakultet u Novom Sadu

1990-1994: specializacija opšte hirurgije na Institutu za Onkologiju – Klinika za Operativnu Onkologiju, Sremska Kamenica

1994 : položio specijalistički ispit

1992 : Odbranio magistarski rad pod naslovom

« Istraživanje vrednosti kratkotrajne profilaktičke primene antibiotske terapije kod hirurških bolesnika»

1995: Izabran u zvanje asistenta na predmetu Onkologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

1999 : Reizabran na mesto asistenta

2001 : Prof. dr Andrija Golubović je doktorirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa temom

« Istraživanje vrednosti biopsije sentinelnih zlezda pazuha kod karcinoma dojke «

2002 : izabran u zvanje docenta

2004 : izabran na mesto Načelnika Hirurškog odelenja Instituta za Onkologiju u Sremskoj Kamenici

2007 :Prof. dr Andrija Golubović je izabran u zvanje vanrednog profesora

2008 : Subspecijalista iz oblasti onkologije

2014: Prof. dr Andrija Golubović je postavljen na mestu Upravnika Klinike za Operativnu Onkologiju

Instituta za Onkologiju u Sremskoj Kamenici

Članstvo u drugim stručno – naučnim udruženjima

Član Srpskog Lekarskog društva, Potpredsednik Udruženja hirurških onkologa Srbije

Član B.U.O.N i Član Y.U.E.H.

Specijalizacije i profesionalno obrazovanje u inostranstvu profesora dr Andrije Golubovića

6 nedelja u Tenon & Rotshield bolnici, Paris, Novembar 2003, Мesec dana u MD Anderson oncology Center , Houston Texas USA, 2005. Učestvovao na u radu više svetskih kanceroloskih kongresa / Hamburg, Rio de Janeiro, Berlin, Sinsinati USA, Beč, Budimpešta 32 naučna rada prof. dr Andrije Golubovića su publikovana u nacionalnim i internacionalnim časopisima, koautor u 2 udžbenika i urednik i autor jednog udžbenika pod naslovom „Atlas hirurgije dojke“  objavljen 2015. godine u Novom Sadu.