Google translate

Tumorektomija (uklanjanje tumora) dojke u lokalnoj anesteziji