Google translate

Ginekološke operacije

PROCEDURE I OPERACIJE KOJE SE IZVODE U BOLNICI NA ODELJENJU GINEKOLOGIJE

Healthmedic bolnica omogućava niz ginekoloških usluga, počev od rutinskih pregleda i tretmana do ginekološke hirurgije.