Google translate

OKTOBAR – mesec borbe protiv raka dojke

🎗Centar za dojku u Health Medic bolnici bavi se unapređenjem i poboljšanjem rezultata dijagnostike i lečenja karcinoma dojke, inovativnim terapijama i personalizovanom pristupu svakom pacijentu.

🎗U centru se primenjuju savremeni principi onkoplastične hirurgije u lečenju karcinoma dojke, koja podrazumeva hirurgiju dojke uz određivanje sentinel limfnog nodusa,markaciju nepalpabilnih lezija dojke, te primarnu i sekundarnu rekonstrukciju dojke nakon ablacije

🎗Rekonstrukcija dojke je, pogotovo sa psihološkog aspekta, veoma bitan postupak, jer dojka nije samo običan parni organ koji se, u slučaju bolesti može odstraniti, ona je izraz materinstva kao i ženstvenosti i ima veliku ulogu u psihološkom životu žena

🏵 HM bolnica vaša podrška na putu oporavka 🏵