Google translate

Holicistektomija – operacija žučne kese

Žučna kesa, je mali organ/kesa, koja je smeštena ispod jetre. Ima oblike kruške čija je funkcija da skladišti žuč koju proizvede jetra u toku dana u količini od „3-5 šoljica“.

Žuč, pomaže digestivnom traktu u varenju masti. Kada se masti unose, žučna kesa se kontrahuje i istiskuje žuč kroz mali kanal u tanko crevo.

Kamenje, predstavlja stvrdnute sokove za varenje koji se mogu formirati u žučnoj kesi. Medicinski naziv za ovo stanje je holelitijaza. Tako stvoreno kamenje može biti istisnuto iz kesice i može začepiti odvodni kanal. U tom slučaju blokirano je oticanje žuči što dovodi do nakupljanja žuči u žučnoj kesi, njenog oticanja, razvoja zapaljenja i pojave bolova. Kamen u zajedničkom žučnom kanalu se naziva holedoholitijaza.

Holecistitis, je zapaljenje žučne kese, koje može nastati naglo (akutno) ili tokom vremena, postepeno (hronično).

Pankreatitis, može biti izazvan začepljenjem zajedničkog žučnog kanala i pankreasnog kanala.

Simptomi, 

  • Oštar bol u gornjim desnim partijama trbuha, koji mogu da zrače u leđa, sredinu stomaka ili desno rame.
  • Blago povišena telesna temperatura (subfebrilnost, 37-38c).
  • Osećaj mučnine i nadutosti
  • Žutica (žućkasto prebojavanje kože i beonjača)

Postavljanje dijagnoze, prvo i osnovno je uzimanje detaljne anamneze i klinički pregled od strane Vašeg hirurga. Dodatni testovi koji se koriste u cilju postavljanja dijagnoze su:

  • Kompletna krvna slika (KKS)
  • Jetreni enzimi
  • Koagulacioni status
  • Ultrazvuk gornjeg abdomena
  • Dodatna specifična snimanja poput endoskopske retrogradne holangiopankreatografije ili holangiopankreatografije magnetnom rezonancom

Lečenje, je uglavnom hiruško. Otvorenom hirurgijom iz reza i laparoskopijom. U slučajevima prisustva kamenja u žuči bez znakova zapaljenja, začepljenja vodova i bolova može se primeniti konzervativno lečenje koje podrazumeva određenu dijetu i redovnu fizičku aktivnost/vežbanje.  Konzervativno lečenje obično ne dovodi prestanka stvaranja kamenja i izlečenja.

Otvorena hirurgija, abdominalni hirurg pravi rez dužine oko 10tak cm koso ispod desnog rebarnog luka. Nakon preparisanja slojeva trbušnog zida, uklanja žučnu kesu podvezivanjem krvnih sudova, žučnih vodova i odvajenjem od jetre. Mesto reza se šije hirurškim koncima. Obično se postavlja dren, koji se vadi kasnije u toku hospitalizacije.

Laparoskopija, ovaj pristup i tehnika je najčešća za sve jednostavne holecistektomije i predstavlja metodu izbora u lečenju holelitijaze. Spada u minimalno invazivne tehnike, koje pacijentu omogućavaju kraći ostanak u bolnici, brži oporavak, manju bolnost, brže vraćanje svakodnevnim obavezama. Putem 3 mala porta/reza u trbušnu duplju se uvode endoskopski instrumenti te ubacuje CO2 koji omogućava pregled organa trbušne duplje. Cela operacija se prati i izvodi putem kamere i monitora. Žučna kesa se uklanja endoskopskim instrumentima, mesto rezova šije hiruškim koncima. Sama operacija rutinski u oba slučaja traje do sat vremena.

Pre operacije, prilikom preoperativne konsultacije sa Vašim hirurgom i anesteziologom ponesite Vašu kompletnu medicinsku dokumentaciju, upoznajte ih sa Vašim bolestima, prethodnim operacijama, korišćenjem lekova.

Tada ćete dobiti preoperativnu pripremu (koja podrazumeva da ćete uraditi određene subspecijalstičke preglede, testove i laboratorijske analize pre operacije, a unutar 4 nedelje). Tom prilikom ćete biti upoznati i kada tačno dolazite u bolnicu, koliko sati pre prijema ne jedete i ne pijete, kako se ponašate, šta od ličnih stvari nosite u bolnicu.

Nakon operacije, bićete smešteni na odeljenje, gde će Vam pratiti vitalne parametre. Dobićete lekove protiv bolova  i druge neophodne medikamente. Uveče ćete početi sa unosom tečnosti i sutradan sa laganom ishranom.

Bićete ohrabreni da što pre ustanete nakon operacije i da šetate više puta u toku dana kao i da radite vežbe disanja. Čime se sprečava nastanak tromboembolije i pospešuje rad creva koja mogu da se ulenje od anestezije i analgetika.

Normalno je da se zbog svega osećate drugačije i pomalo umorno. Obično se u bolnici ostaje jedan do dva dana.

Na otpustu ćete dobiti plan dijete tj.savet koju vrstu hrane treba da izbegavate prvih 6 nedelja. Nekim pacijentima se dešava da imaju češće stolice koje se tokom vremena normalizuju. Polako podižite stepen Vaše aktivnosti. Nakon mesec dana većina pacijenata se vraća uobičajenim aktivnostima. Tokom tog perioda izbegavajte podizanje teškog terata i veća naprezanja.

UVEK BIRAJTE NAJBOLJE LEKARE I NAJBOLJU USTANOVU. JER VI TO ZASLUŽUJETE.

Dr Vladimir Selaković

Dr Vladimir Selaković, specijalista opšte hirurgije, rođen je 1975.godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine, a specijalistički ispit je položio 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlen je na Insitutu za onkologiju Vojvodine.
2005.godine upisuje akademske diplomske studije na kojima 2008.godine stiče zvanje mastera. Hirurgijom karcinoma dojke,benignih stanja dojki, kao i rekonstruktivnim procedurama dojki bavi se od samog početka svoje hirurške karijere.
2010.godine u cilju stručnog usavršavanja boravi na Institutu Gustave Roussy, Villejuif kao i u bolnici Tenon u Parizu, R.Francuska. 2013.godine kao jedan od 40 izabranih evropskih mladih hirurga polaznik je drugog ESO-ESSO Masterclass iz oblasti hirurgije kolorektalnog karcinoma. Iste godine radi daljeg stručnog usavršavanja boravi na hirurškoj klinici Univerzitetske bolnice FN Brno, Brno R.Češka.
Kao autor i koautor objavljuje naučne radove u domaćim i evropskim časopisima

Prof. dr Miroslav Milankov

Miroslav Milankov  je rodjen u Kikindi  17. aprila 1958. godine. Otac Živa inženjer i majka Ivanka ekonomista.  Osmogodišnju školu  započeo   u    Kikindi, a završio u  Novom  Sadu  sa  odličnim  uspehom. Nosilac  diplome „Jovan Mikić Spartak“. Kao član ekipe odbojkaškog kluba “Vojvodina”  osvojio kup “Maršala Tita” 1977. godine. Gimnaziju Jovan Jovanović-Zmaj je završio  u Novom  Sadu  1977.  godine  i  iste godine se upisao  na  Medicinski  fakultet u Novom Sadu. Medicinske studije završio je februara 1983. godine sa prosekom 8.33. Za vreme studija igrao je odbojku u OK Banatic i Proleter iz Novog Sada. Učestvovao  je na  stručnim  kongresima studenata medicine i stomatologije Jugoslavije sa radovima iz  istorije  medicine, ginekologije, otorinolaringologije i hirurgije. Dobitnik  je Majske  nagrade   Medicinskog fakulteta u Novom Sadu  za   rad   iz kardiologije i Novembarske nagrade Univerziteta  u  Novom  Sadu  za rad iz neuropsihijatrije. Obaveznu studentsku letnju  praksu  iz interne medicine i  hirurgije obavio je u  bolnicama  Grčke (Samos) i  Španije (Kordoba). Učestvovao na omladinskoj radnoj akciji ORA Novi Sad 1983. godine. Vojnu  obavezu   regulisao u Požarevcu 1983-1984. godine.  Pripravnički ispit je položio u decembru 1984. godine, a  zatim  se zaposlio kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja  u  Baču.  Kao  asistent  pripravnik  u  naučnom  radu  primljen  je 01. jula 1985. godine na Kliniku za ortopedsku hirurgiju  i  traumatologiju u Novom Sadu. Magistarski rad pod nazivom: “Metode    lečenja    inficiranih  pseudoartroza  i osteomijelitisa”  odbranio je  05. oktobra 1988.  godine u  Novom Sadu. Specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije  i traumatologije položio  je 05. septembra 1990.  u  Novom  Sadu. Prvi put je izabran za asistenta na Medicinskom faultetu  u Novom Sadu 08.05.1991. Doktrorsku disertaciju pod nazivom: ”Protočna drenaža u lečenju infekcije kosti” odbranio je 16. januara 1995. godine u Novom Sadu.  28. marta 1995. je  reizabran u zvanje asistenta. U zvanje docenta na katedri za Hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu izabran je  21. maja 1998. godine, u  zvanje vanrednog profesora  08. maja 2003. godine, a u zvanje redovnog profesora 24. aprila 2008. godine.  Upravnik Klinike za ortopedsku hirurgiju i truamatologiju Kliničkog centra Vojvodine je bio 2007. godine. Šef katedre za hirugiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu je od 2003. do 2013. godine. Dobitnik godišnje  nagrade za naučnoistraživački rad  Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva(DLV-SLD)  za 2009. godinu. Dobitnik nagrade Sportskog saveza Vojvodine »Jovan Mikić Sparatak« za vrhunske sportske rezultate i dostignuća vojvođanskog sporta 2010. godine. Kao stipendista ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy), proveo je mesec dana (Septembar 1998.) na  Klinici Augusto Gemeli u Rimu,  Italija, Prof. Dr. A. Delcogliani.

Govori  ruski i engleski. Oženjen  je i  ima  dvoje dece i dva unuka.

UČEŠĆE U ORGANIZACIJI, PLANIRANJU I RAZVOJU ZDRAVSTVENE SLUŽBE

-Upravnik Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju jun-decembar 2007. godine  i   avgust 2016 –

-Načelnik A odeljenja Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju od 2008 do 2016. godine.

-Član republičke komisije za ortopediju od decembra 2012. godine

– Urednik »Sixty years of the department of orthopedic surgery and traumatology” Med Pregl 2016; LXIX (Suppl 1): 1-107. Novi Sad

ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA

-Srpsko lekarsko društvo-društvo lekara Vojvodine (SLD-DLV),

-Lekarska komora Srbije

-Srpska  ortopedska i traumatološka asocijacija  (SOTA)

-Srpsko udruženje za traumatologiju i urgentnu hirugiju(SUTUH)

-Asocijacija za sportsku traumatologiju i artroskopsku hirurgiju Srbije (ASTAS)

-Udruženje za medicinu sporta Srbije

-Udruženje sportske medicine Crne Gore

-International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)

-European Society of Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy  (ESSKA)

-International   Society of Arthroscopy, Knee Surgery & Orthopaedic  Sports Medicine (ISAKOS)

– Arthroscopy Association of North America (AANA)

– Član uredjivačkog odbora naučno-stručnog časopisa “Acta Facultatis medicae Naissens” od 2001. godine

– Recenzent naučno-stručnog časopisa “ Medicus“  od 2002.

– Recenzent i član uređivačkog odbora naučno stručnog časopisa „Medicinski Pregled“ od 2004.

– Član uredjivačkog odbora „Indian Journal of Medical Sciences “ od 2004.

-Član uredjivačkog odbora “Makedonski ortopedskon traumatološki glasnik” od 2014.

– Reviewer „Arthroscopy, The Journal of Arthroscopic and Related Surgery“ od 2006.

– Reviewer „BMC Musculoskelet Disord“ od 2008.

– Recenzent “Materia Medica” od 2008.

– Recenzent “Srpski arhiv za celokupno lekarstvo” od 2008.

– Reviewer “Scientific Research and Essays” od 2010.

– Recenzent “Medical Journal of Montenegro” od 2012.

DOMAĆA I STRANA PRIZNANJA, DIPLOME, ODLIKOVANJA I NAGRADE

–  Nagrada za naučnoistraživački rad  Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva(DLV-SLD)  za 2009.  godinu

– Nagrada Sportskog saveza Vojvodine »Jovan Mikić Sparatak« za vrhunske sportske rezultate i dostignuća vojvođanskog sporta  za 2010. godinu.

Autor je više stotina naučnih radova, udžbenika, publikacija…