Google translate

Smanjenje grudi (Redukciona mamoplastika)

ŠTA JE SMANJENJE GRUDI?

Smanjenje dojki ili redukciona mamoplastika je operacija kojom se  uklanja masno tkivo, drugo vezvno tkivo i koža sa dojki. Ukoliko imate  velike dojke možete razmatrati obavljanje ove operacije u cilju  smanjenja tegoba ili oslobađanja od neprijatnosti zbog veličine dojki.  Ova operacija Vam može pomoći u podizanju nivoa sampouzdanja i  sigurnosti u sebe i omogućiti Vam da nakon intervencije nesmetano  učestvujete u različitim fizičkim aktivnostima. Ukoliko donesete odluku  da ovu operaciju obavite u HealthMedic-u biće potrebno da porazgovarate sa  našim plastičnim hirurgom o Vašim očekivanjima i realnim mogućnostima,  potencijalnim rizicima i komplikacijama koje prate ovu proceduru.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

 • Hirurško smanjenje grudi je operacija koja se obavlja kod žena sa  velikim grudima koje žele da otklone sledeće smetnje: hronični bol, bol u  vratu i ramenima, hronični osip ili iritacija kože ispod dojki, duboke  brazde na ramenima od grudnjaka; otežanu fizičku aktivnost; otežano  spavanje.
 • Ova operacija se može obaviti kod žena različitog  uzrasta (čak i u tinejdžerskom dobu). Smatra se da je najbolje da se  operacija obavi tek kada dojke dostignu svoju punu veličinu. Ukoliko  planirate trudnoću ili proširenje porodice preporučuje se da operaciju  obavite posle rađanja i dojenja, zato što ova operacija može otežati  dojenje.

KAKO SE IZVODI?

 • Hirurško smanjenje dojki obavlja se u opštoj anesteziji (tokom procedure nećete biti svesni). Operacija se obavlja tako što lekar pravi  rez oko bradavice i ispod dojki. Nakon toga se uklanja višak tkiva dojke, masnog tkiva i kože. Bradavice i areole (tamno prebojena koža oko  bradavice) najčešće ostaju u pozicijji u kojoj su bili pre operacije. Ukoliko su Vaše dojke izrazito velike može postojati potreba za pomeranjem pozicije bradavice i areole naviše.

POTENCIJALNI RIZICI

 • Hirurško smanjivanje dojki je kao i svaka operacija praćena rizikom  od nastanka sledećih komplikacija: krvarenja, infekcije ili nastanka  neželjenih reakcija na anestetik. Druge komplikacije do kojih može doći  su: nastanak ožiljka, gubitak osećaja na dojkama i bradavicama, otežano  ili onemogućeno dojenje, razlike u veličini, obliku i simetriji leve i desne dojke, zbog čega može biti potrebna i driga intervencija.
 • Rizik od lošeg zarastanja rana najčešće je udružen sa količinom tkiva dojke koje se uklanja.

PRIPREMA

 • Pre operacije plastični hirurg će razgovarati o Vašem zdravstvenom  stanju sa Vama; o Vašim očekivanjima od ove operacije; daće Vam detaljno  objašnjenje o operaciji, potencijalnom riziku od nastanka komplikacija,  procesu oporavka. Nakon toga će uraditi pregled dojki i izmeriće  veličinu dojki. Uradiće fotografije grudi kako bi priložio medicinskoj  dokumentaciji.
 • Pre same operacije može biti potrebno da uradite  laboratorijske analize koje Vam lekar naloži, uradite mamogram,  prekinete sa pušenjem ili uzimanjem određenih lekova koje Vam lekar  naloži.

OPORAVAK

 • Nakon procedure smanjenja Vaše grudi će biti pokrivene gazom i  ukoliko postoji potreba nosićete hirurški potporni grudnjak. Može  postojati potreba za postavljanjem malih cevčica u cilju dreniranja  sadržaja (drenovi). Vaše grudi mogu biti otečene ili može biti modrica  na njima tokom 2 nedelje od procedure. Možete osećati bol ili  osetljivost oko mesta rezova koji mogu biti crveni tokom nekoliko  meseci. Utrnuilost kože dojki i bradavica može trajati nekoliko nedelja.
 • Ukoliko osećate bol nekoliko dana nakon procedure u konsultaciji  sa lekarom možete uzeti lek protiv bolova. Izbegavajte naprezanje,  savijanje i podizanje. Pokušajte da spavate na leđima ili na boku kako  biste izbegli izlaganje dojki pritisku. Drenažni kateteri koji se  postavljaju u blizini rezova se uklanjaju nakon nekoliko dana. Prilikom  uklanjanja drenažnih katetera uklanjaju se ili menjaju zavoji.
 • U zavisnosti od tipa hirurškog konca koji je korišćen u oroiceduri zavisi i  da li će i kada biti potrebno skidanje konaca (najčešće 1 do 2 nedelje  nakon procedure). Nastavite sa nošenjem potpornog hirurškog grudnjaka  non-stop tokom 3 do 4 dana, a može postojati potreba da nastavite da ga  nosite tokom sledećih 3 do 4 nedelja. Tokom procesa zarastanja ne  preporučuje se izlaganje dojki suncu.

Podizanje grudi (Mastopeksija)

ŠTA JE PODIZANJE GRUDI (MASTOPEKSIJA)?

Podizanje grudi (mastopeksija) je hirurška procedura kojom se menja  oblik grudi i kojom se opuštene grudi vraćaju u prvobitni položaj. U  sklopu ove procedure uklanja se višak kože i tkivo dojke se preoblikuje,  kako bi se omogućilo podizanje grudi i postigla adekvatna čvrstina  grudi. Možete se odlučiti za obavljanje ove procedure u HealthMedic-u  ukoliko su Vaše grudi opuštene ili ukoliko su Vaše bradavice postavljene  nadole. Ova procedura Vam može omogućiti vraćanje samopouzdanja i  poboljšati sliku koju imate o sebi. Sama procedura ne menja značajno  veličinu grudi, ali se ova procedura može raditi u kombinaciji sa  hirurškim uvrćanjem grudi ili smanjenjem veličine grudi. Mastopeksija  traje 2 do 3 sata. Ubrzo nakon procedure možete ići kući.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Tokom procesa starenja izgled i građa dojki se menja, menja se  elastičnost i čvrstina grudi. Različiti razlozi zbog kojih ova pojava  može nastati su: trudnoća (tokom trudnoće ligamenti dojke se rastežu,  zato što grudi teže i većeg volumena. Istezanje ligamenata doprinosi  opuštanju grudi nakon trudnoće, bez obzira da li jeste ili niste dojili  dete); česte fluktuacije telesne mase (česte promene u telesnoj masi  mogu dovesti do rastezanja kože i gubitka elastičnosti kože); uticaj  sile Zemljine teže (tokom vremena sila zemljine teže dovodi do  rastezanja ligamenata i opuštanja dojki).
• Podizanje grudi može  sprečiti opuštanje grudi i omogućiti podizanje grudi sa bradavicama.  Veličina bradavica se može smanjiti tokom procedure kako bi se postigla  proporcionalnost izgleda dojke.
• Možete razmatrati podizanje grudi u  HealthMedic-u ukoliko su: Vaše dojke opuštene ili su izgubile u obliku i  veličini, ukoliko su se izdužile; ukoliko su bradavice promenile oblik  ili su neadekvatnog oblika ili položaja u odnosu na dojke.
• Nisu  sve žene kandidati za ovu proceduru. Ukoliko u budućnosti planirate  trudnoću možete odložiti proceduru podizanja grudi, zato što ponovo može  doći do istezanja ligamenata i opuštanja grudi tokom trudnoće. Dojenje  je najčešće moguće nakon intervencije podizanja grudi. Dojenje može biti  otežano zbog problema u stvaranju dovoljne količine mleka. Podizanje  grudi se može obavljati nezavisno od veličine grudi, ali intervencija  daje dugoročnije rezultate kod žena sa grudima manjeg volumena. Kod žena  sa grudima većeg volumena, postoji veća sklonost ka opuštanju zbog  težine samih dojki.

KAKO SE IZVODI?

• Podizanje grudi može se obavljati u bolničkim ili ambulantnim  uslovima. Ponekad se procedura obavlja u opštoj anesteziji (tokom  procedure nećete biti svesni) ili u lokalnoj anesteziji (kada se na delu  tela na kom se obavlja intervencija primenjuje lokalni anestetik).  Tehnike kojima se može obavljati podizanje grudi su različite i izbor  hirurške tehnike će odrediti mesto reza koji se pravi prilikom  obavljanja ove porcedure.
• Vaš doktor će šavove postaviti tako da  budu što manje vidljivi, takođe je moguće redukovati veličinu bradavica.  Doktor će ukloniti višak kože i postaviti bradavice u viši položaj.

POTENCIJALNI RIZICI

• Ova procedura praćena je rizikom od sledećih potencijalnih  komplikacija: nastanak ožiljaka; promene u osetljivosti kože dojki ili  bradavica (utrnulost); parcijalni ili totalni gubitak dojki ili  bradavica; otežano stvaranje mleka.
• Kao i svaka intervencija i ova  je praćena rizikom od nastanka: krvarenja, infekcije, neželjene  reakcije na anesteziju. Postoji rizik od nastanka alergijske reakcije na  hirurški materijal ili flaster koji se koristi tokom operacije.

PRIPREMA

• Može biti potrebno da uradite mamografiju pre intervencije.  Preporučuje se da prestanete sa pušenjem zato što pušenje usporava  proces zarastanja.

OPORAVAK

• Nakon procedure podizanja Vaše grudi će biti pokrivene gazom i  ukoliko postoji potreba nosićete hirurški potporni grudnjak. Može  postojati potreba za postavljanjem malih cevčica u grudi u cilju  dreniranja viška tečnosti ili krvi. Očekuje se da 2 nedelje od procedure  Vaše grudi budu otečene ili mogu biti modrice na njima. Možete osećati  bol ili nelagodnost u nivou mesta rezova koji mogu biti crveni tokom  nekoliko meseci. Utrnulost kože dojki i bradavica može trajati nekoliko  nedelja.
• Ukoliko osećate bol nekoliko dana nakon procedure u  konsultaciji sa lekarom možete uzeti lek protiv bolova. Izbegavajte  naprezanje, savijanje i podizanje. Pokušajte da spavate na leđima ili na  boku kako biste izbegli izlaganje dojki pritisku. Drenažni kateteri  koji se postavljaju u blizini rezova se uklanjaju nakon nekoliko dana.  Prilikom uklanjanja drenažnih katetera uklanjaju se ili menjaju zavoji.
•  U zavisnosti od tipa hirurškog konca koji je korišćen u proceduri  zavisi i da li će i kada biti potrebno skidanje konaca (najčešće 1 do 2  nedelje nakon procedure). Može postojati potreba da nosite potporni  grudnjak tokom 3 do 4 nedelje od intervencije. Tokom procesa zarastanja  ne preporučuje se izlaganje dojki suncu.

Otoplastika (korekcija ušiju)

ŠTA JE OTOPLASTIKA?

Otoplastika je korektivna operacija ušiju kojom se menja oblik,  pozicija i veličina ušiju (ušnih školjki). Ukoliko niste zadovoljni  izgledom Vaših ušnih školjki i njihovim položajem u odnosu na glavu ova  operacija Vam može rešiti problem. Hirurška korekcija ušiju se  preporučuje i kod ljudi koji imaju urođeni defekt ušnih školjki ili kod  ljudi čije su ušne školjke nepravilnog oblika nakon povrede. Otoplastika  se može izvoditi nakon 5. godine života zato što su ušne školjke do  tada dostigle svoju punu veličinu i izgled. U retkim slučajevima  operacija se može obaviti u 3. godini života. Ukoliko se dete rodi sa  ušima koje prominiraju van površine glave više nego uobičajeno  blagovremeno otoplastika može rešiti ili ublažiti problem. Operacija  traje 1 do 2 sata.

ZAŠTO SE RADI (INDIKACIJE)?

• Otoplastika se može raditi kada uši dostignu svoju punu veličinu,  najčešće je to posle 5. godine života. Ova operacija se preporučuje  ukoliko su ušne školjke postavljene tako da prominiraju („vire”) van  površine glave (više nego uobičajeno), ukoliko su ušne školjke većih  dimenzija u odnosu na dimenziju glave i ukoliko ste nezadovoljni  rezultatom prethodne operacije. Kako bi se obezbedila simetrija ušnih  školjki otoplastika se obavlja na obe strane.
• Otoplastika neće uticati na Vaš sluh.

KAKO SE IZVODI?

• Otoplastika se može raditi u ambulantnim ili bolničkim uslovima, u  lokalnoj ili opštoj anesteziji (tokom operacije nećete biti svesni).  Hiruška tehnika kojom se obavlja ova operacija zavisi od vrste korekcije  koja je potrebna. Od izbora same hirurške tehnike zavisi i mesto reza i  ožiljka koji će nakon operacije ostati.
• Doktor pravi rez iza ušne  školjke i između nabora ušne školjke. Time pravi pristup hrskavici ušne  školjke. Nakon toga postavlja hrskavicu u pravilan položaj i fiksira  hrskavicu unutrašnjim šavovima.

POTENCIJALNI RIZICI

• Kao i svaka hirurška procedura otoplastika je praćena rizikom od  krvarenja, infekcije ili neželjenih reakcija na anesteziju. Moguća je i  alergijska reakcija na različite hirurške materijale koji se koriste  tokom operacije.
• Formiranje neadekvatnog ožiljka. Ožiljak koji  nastaje nakon otoplastike najčešće je skoro neprimetan zato što se  nalazi iza ušne školjke ili u okviru nabora ušne školjke.
•  Asimetrija ušnih školjki može nastati kao posledica promena tokom  procesa zarastanja ili usled neadekvatne hirurške korekcije..
• Veoma retko može doći do nastanka upalnog proceasa struktura oko šavova, što može zahtevati novu hiruršku intervenciju.
• Ponekad može postojati potreba za ponovnom otoplastikom, jer efekat operacije može biti nezadovoljavajući.

PRIPREMA

• Pre operacije pričaćete sa Vašim plastičnim hirurgom o samoj  proceduri. Plastični hirurg će obaviti detaljan pregled Vaših ušiju.  Razgovarajte sa plastičnim hirurgom o Vašim očekivanjima od ove  operacije.
• Ukoliko se ova operacija obavlja u odraslom dobu  preporučuje se da prestanete sa pušenjem, zato što pušenje smanjuje  protok krvi u krvnim sudovima ušiju i usporava proces zarastanja.
•  Obavestite Vašeg doktora o svim lekovima, suplementima i biljnim  preparatima koje koristite u redovnoj terapiji. Biće potrebno da, u  konsultaciji sa lekarom, privremeno prestanete sa korišćenjem određenih  lekova.

OPORAVAK

• Nakon otoplastike uši će Vam biti fiksirane udlagom u cilju zaštite i održavanja željenog izgleda nakon operacije.
• Možete osećati svrab ili nelagodnost nakon oepracije. U konsultaciji sa lekarom možete uzeti neki lek protiv bolova.
•  Kako biste izbegli neravnomeran pritisak na uši, izbegavajte spavanje  samo na jednoj strani. Izbegavajte manipulisanje sa delom kože oko  rezova. Obratite pažnju prilikom oblačenja i svlačenja garderobe.  Preporučuje se da nosite majice sa širokim okovratnikom.
• Nekoliko  dana nakon operacije doktor će ukloniti udlage. Očekivano je da uši budu  crvene i natečene. Biće potrebno da nosite traku za kosu koja pokriva  Vaše uši 2 do 6 nedelja. Traka će Vas sprečiti da povlačite uši ka  napred tokom spavanja.
• Razgovarajte sa Vašim lekarom o tome kada  je potrebno da se šavovi skinu. Ponekad plastični hirurg stavlja šavove  koji se resorbuju. Razgovarajte sa Vašim plastičnim hirurgom kada se  preporučuje povratak oibavljanju uobičajenih dnevnih aktivnosti.

Korekcija nosa (Rinoplastika)

ŠTA JE KOREKCIJA NOSA (RINOPLASTIKA)?

Rinoplastika je operacija kojom se menja izgled nosa. Nos je izgrađen  od koštanog i hrskavičavog dela koji su prekriveni kožom. Sve ove  strukture podložne su promenama (korekciji, rekonstrukciji) u zavisnosti  od potreba (estetski ili funkcionalni razlozi). Ova operacija se izvodi  nakon navršene 18-te godine života (to je period kada se završava rast  koštanih struktura nosa). Ukoliko odlučite da ovu operaciju obavite u  HealthMedic-u preporučujemo Vam da se konsultujete sa našim hirurgom o  Vašim očekivanjima od ove operacije. Operacija traje od 1-3 sata.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Ovom operacijom može se promeniti veličina i oblik nosa, širina  nozdrva, otkloniti „grba“ na nosu, „podići“ nos (promeniti ugao između  nosa i gornje usne).
• Rinoplastikom se mogu korigovati defekti nosa  nastali na rođenju, deformiteti nakon povreda ili različite smetnje u  funkcionisanju nosa (otežano disanje zbog neodgovarajuće građe nosa).

KAKO SE IZVODI?

• Korektivna rinoplastika se može raditi u opštoj anesteziji ili  lokalnoj anesteziji u zavisnosti od obima hirurške intervencije.

POTENCIJALNI RIZICI

• Kao i svaka operacija, korekcija nosa praćena je rizikom od krvarenja, infekcije ili alergijske reakcije na anestetik.
•  Ostale komplikacije do kojih može doći su: ponavljano krvarenje iz  nosa, otežano disanje kroz nos, bol, promena boje kože ili otok  struktura nosa produženog trajanja, nastanak ožiljka ili otvora u nosnoj  pregradi (perforacija septuma).

PRIPREMA

• Dve nedelje pre i posle operacije izbegavajte primenu lekova koji  utiču na proces zgrušavanja krvi (Aspirin, Andol, Brufen, Diklofen…).  Ovi lekovi mogu povećati sklonost ka krvarenju u toku ili nakon  operacije. Pre operacije možete uzeti samo lekove za koje Vam hirurg dao  dozvolu.
• Prestanite sa pušenjem. Pokazano je da pušenje usporava proces zarastanja i povećava sklonost ka nastanku infekcije.

OPORAVAK

• Neposredno nakon operacije potrebno je da dišete na usta. Odmarajte  se u krevetu sa visokim uzglavljem i hladnim oblogama preko očiju, kako  bi se smanjio rizik od nastanka krvarenja i otoka. Možete imati osećaj  zapušenog nosa zbog otoka ili zbog zavoja.
• Nakon operacije hirurg  će Vam staviti tampone u nos. Može se takođe postaviti maska preko nosa.  Tamponi se skidaju nakon 3-5 dana, a maska ostaje 5-7 dana na nosu.
•  Oticanje male količine krvi i sluzi je česta pojava nakon nekoliko dana  ili nakon uklanjanja zavoja. Hirurg Vam može staviti komad gaze u nos u  cilju prikupljanja tog sadržaja. Potrebno je da na osnovu uputstva  hirurga pažljivo menjate gazu.
• U cilju smanjenja rizika od  krvarenja i otoka nekoliko nedelja nakon operacije hirurg Vam može  predložiti da: izbegavate napornu fizičku aktivnost, izduvavanje  sadržaja iz nosa, naglo povlačenje garderobe preko nosa.
• Očekivano  je da imate otoke i modrice (hematome) ispod očiju tokom 2-3 nedelje.  Te promene će se posle tog perioda povući. Možete staviti hladne obloge  preko očiju. Nemojte stavljati naočari za vid i sunce sledeće 4 nedelje.
•  Oblik i izgled nosa će se menjati tokom procesa oporavka, tako da je  konačan rezultat moguće videti tek nakon određenog vremenskog perioda.

Povećanje grudi

ŠTA JE POVEĆANJE GRUDI

Povećanje dojki je hirurška intervencija kojom ne samo da se povećava veličina grudi već se poboljšava njihov  izgled i, po potrebi, menja oblik. Dojke dobijaju volumen i jedrinu, koža se zateže i podmlađuje, a samo oblik dojki hirurg podešava tako da odgovara figuri žene.

ZAŠTO SE RADI

Mnoge pacijentkije naprosto žele veće grudi nego što ih imaju, ali ima i onih kojima je ova vrsta operacije više od estetike. Neke žene imaju dojke upadljivo nejednake veličine, neke pak imaju sasvim ravne, ponekad uvučene grudi, pa je ova vrsta operacije za njih veoma poželjna. Naročito kada je reč o mladim devojkama koje zbog ovakvih anomalija mogu imati slabiji kvalitet života. Na kraju, ugradanja implanata savetuje se ženama nakog mastektomije, hiruršoh odtranjivanja dojke ili dojki radi lečenja kancera.

KAKO SE IZVODI

Prvo se sa plastičnim hirurgom, na prvom pregledu, dogovarate o svemu. Razgovarate o svojim motivima, željama, strahovima… Lekar vam tada sve objasni i da predlog i mišljenje kakvi bi vama implanti najviše odgovarali.

Silikonski implanti postavljaju se ispod žlezdanog tkiva ili ispod velikog grudnog mišića. Rez se obično postavlja u brazdi ispod grudi, oko bradavice ili iz pazuha. Operacija se radi u opštoj anesteziji, traje od 45 minuta do sat i po vremena, a iz bolnice izlazite nekoliko sati posle operacije.

PRIPREMA

Pre nego što uđete u operacijonu salu, treba da prođete preoperativnu pripremu. On se sastoji iz sledećih pregleda:

1. Laboratorijske analize krvi i urina: kompletna krvna slika, sedimentacija, šećer u krvi, urea, kreatinin, AST, ALT, Natrijum, Kalijum, Hloridi, PT (INR), aPTT, Krvna grupa i Rh faktor, pregled urina, bris grla i nosa
2.   Rentgenski snimak pluća
3.   Pregled interniste sa EKG
4.   Pregled anesteziologa sa zaključkom

Važna napomena  je da je nedelju dana pre intervencije obavezno prekinute uzimanje lekova koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu kako ne bi došlo do hematoma za vreme i nakon operacije.

RIZICI

Naučno nije dokazan rizik od kancera usled povećanja grudi, kao ni bilo koje drugo štetno dejstvo implatanata na tkivo dojke. Kod žena koje imaju predispoziciju za nastanak kancera dojke preporučljivo je da se nekoliko meseci pre hirurškog zahvata uradi mamografsko ispitivanje. Inače, prisustvo implanata ne ometa nikakva kasnija snimanja dojki (mamografija, ultrazvuk, magnetna rezonanca).

OPORAVAK

Posle operacije lekari vas prate nekoliko sati i nakon toga odlazite kući. Eventualno, možete ostati u bolnici jednu noć. Nedelju dana nakon operacije non stop ćete nositi specijalan brushalter-steznik. Možete da se tuširate tri dana posle operacije. Potpuno ćete se oporaviti za oko sedam dana, a konci se skidaju oko četrnaestog dana nakon operacije. Sportskim i seksualnim aktivnostima možete nesmetano da se vratite mesec dana nakon operacije.

Liposukcija

ŠTA JE LIPOSUKCIJA?

Liposukcija je hirurška procedura koja koristi tehniku usisavanja u  cilju uklanjanja masnih naslaga iz određenih delova tela, kao što su  stomak, bokovi, butine, zadnjica, ruke ili regija vrata. Liposukcija  omogućava pravilno oblikovanje ovih delova tela. Drugi naziv za  liposukciju je liposkulptura ili lipoaspiracija. Smatra se da  liposukcija nije klasičan metod mršavljenja i predstavlja alternativan  metod mršavljenja. Ukoliko ste gojazni efikasne metode mršavljenja mogu  biti i vežbe, pravilan režim ishrane ili barijatrijska hirurgija koja se  veoma uspešno radi u HealthMedic-u. Ukoliko imate stabilnu telesnu težinu  i neadekvatno raspoređene masne naslage najviše na jednom delu tela Vi  ste odličan kandidat za liposukciju koju možete obaviti u našoj bolnici.  Procedura najčeđće traje nekoliko sati u zavisnosti od opsežnosti.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Liposukcija se koristi za uklanjanje masnih naslaga sa različitih  delova tela (stomak, bokovi, butine, zadnjica, ruke ili regija vrata).
• Liposukcija se može koristiti u smanjenju grudi.
• Liposukcijom se ne mogu ukloniti deformiteti na koži, strije ili celulit.
•  Liposukcijom se smanjuje broj ćelija u određenoj regiji. Količina  masnog tkiva koja će biti uklonjena zavisi od regije sa koje se uklanja  masno tkivo i količine masnog tkiva prisutne na toj regiji. Rezultat  nakon liposukcije je trajan ukoliko budete održavali stabilnu telesnu  masu. Nakon liposukcije koža se prilagođava novom obliku tela. Ukoliko  imate je tonus i elastičnost Vaše kože dobra, ona će se adekvatno  prilagoditi promenama i biće čvrsta i zategnuta.
• Liposukcija se ne  preporučuje kod ljudi koji imaju koronarnu bolest, šećernu bolest ili  oslabljen imuni sistem zato što ta stanja povećavaju rizik od nastanka  komplikacija.

KAKO SE IZVODI?

• Pre liposukcije hirurg markira regiju tela koja će biti tretirana  liposukcijom. U procesu pripreme za intervenciju hirurg može slikati  regiju koja će biti tretirana pre i posle. Postoji nekoliko hirurških  tehnika kojim se obavlja liposukcija. Procedura se može izvoditi u  regionalnoj (anestezija ograničena na jedan deo tela) ili opštoj  anesteziji.

POTENCIJALNI RIZICI

• Kao i svaka hirurška procedura i liposukcija nosi rizik od infekcije i krvarenja. Moguće komplikacije mogu biti:
•  Nepravilnosti kontura tela. Vaša koža se može neadekvatno prilagoditi  uklanjanju masnog tkiva, zbog nedostatka elastičnosti i tonusa. Ove  promene mogu biti trajne.
• Tečnost se privremeno može akumulirati u „džepove” iznad kože. Ova pojava se može ukloniti dreniranjem.
•  Nakon procedure privremeno možete osećati utrnulost koja nastaje kao  posledica iritacije temporalnog nerva u regiji njegove inervacije.
• Veoma retko može doći do nastanka infekcije kože.
• Povreda unutrašnjih organa je veoma retka komplikacija.
•  Masna embolija može biti komplikacija ove procedure i predstavlja  urgentno stanje. U masnoj emboliji masne ćeije ulaze u krvotok i putuju  do pluća ili mozga.

PRIPREMA

• Pre operacije potrebno je da popričate sa Vašim hirurgom o rizicima  i komplikacijama koje nosi ova procedura. Hirurg će pregledati Vašu  celokupnu medicinsku dokumentaciju. Potrebno je da hiruga obavestite o  svim lekovima, suplementima ishrani i biljnim preparatima koje  koristite.
• U konsultaciji sa hirurgom biće potrebno da privremeno  pre procedure prestanete sa korišćenjem lekova koji utiču na proces  zgrušavanja krvi (Aspirin, Plavix, Farin, Sincum, Sintrom, nesteroidni  antiinflamatorni analgetici).

OPORAVAK

• Očekivano je da određeno vreme nakon liposukcije osećate bol, imate  otok ili modrice na mestu gde je obavljena procedura. Nakon nekoliko  dana možete se vratiti na posao, a nakon nekoliko nedelja možete se  ponovo baviti različitim fizičkim aktivnostima.
• Ukoliko je  potrebno, hirurg će Vam propisati lek protiv bolova ili antibiotik nakon  procedure u cilju smanjenja rizika od nastanka infekcije. Biće potrebno  da nekoliko nedelja nakon operacije nosite uske odevne predmete koji  vrše pritisak na tretiranu regiju i smanjuju otok. Tokom ovog perioda  očekivano je da primetite nepravilnosti kontura tela koje će se povući  nakon nekoliko nedelja.

Blefaroplastika

ŠTA JE BLEFAROPLASTIKA?

Blefaroplastika ili hirurgija kapaka je hirurška metoda kojom se  uklanja višak kože sa gornjih kapaka i smanjuju „jastučići“ sa donjih  kapaka. Operacija se najčešće izvodi iz estetskih razloga. Takođe,  predstavlja efikasan način kojim se popravlja vid kod starijih osoba kod  koijh gornji kapci često vise. Blefaroplastikom se ne mogu ukloniti  crni kolutovi ispod očiju ili bore oko očiju. Često se ova procedura  primenjuje zajedno sa laserskom tehnikom, filerima ili fejs liftingom.  Ukoliko se procedura istovremeno radi na gornjim i donjim kapcima  očekivano trajanje je oko 2 sata. Hiruršku intervenciju na gornjim  kapcima može biti potrebno ponavljati na 5-7 godina, dok intervenciju na  donjim kapcima najčešće nije potrebno ponavljati. Ukoliko nakon  određenog vremena ponovo dođe do nastanka sličnog problema sa kapcima  može biti potrebno da uradite lifting (podizanje) čela.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Tokom procesa starenja koža gubi elastičnost. Zbog gubitka  elastičnosti usled uticaja sile gravitacije višak kože se nakuplja na  gornjim i donjim kapcima i dovodi do nastanka bora i isupčenja  („jastučića“). Na gornjim kapcima višak kože može da pređe preko  trepavica i da ugrozi vid. Masno tkivo koje okružuje očnu jabučicu  takođe može dovesti do nastanka „jastučića“ na gornjim i donjim kapcima,  zato što tanka membrana koja sprečava spuštanje masnog tkiva slabi  tokom godina.
• Najbolji kandidati za ovu terapiju su ljudi dobrog  opšteg zdravlja koji imaju realna očekivanja od ove operacije. Većina  pacijenata ima 35 godina ili su stariji od 35. Ukoliko u Vašoj porodici  postoji česta pojava spuštenih kapaka ili „jastučića“ koji se formiraju  na donjim kapcima može postojati potreba da operaciju obavite i ranije.  Ponekad se operacijom ne moće postići idealan ili prethodni izgled  kapaka, tako da je potrebno da imate realna očekivanja od operacije i da  o tome razgovarate sa Vašim plastičnim hirurgom.

KAKO SE IZVODI?

• Intervencija se najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji ili  analgosedaciji koja podrazumeva ubrizgavanje anestetika direktno u  prostor oka uz sedaciju (koja se daje oralno ili intravenski).
•  Ukoliko se rade i donji i gornji kapci, hirurg uglavnom počinje sa  gornjim kapcima. Hirurg pravi rez prateći liniju kapaka. Kroz ove rezove  hirurg odvaja kožu od ostalog tkiva i uklanja višak masnog tkiva, kožu i  mišiće. Nakon toga hirurg zatvara rezove uz pomoć malih šavova. Šavovi  na gornjim kapcima najčešće stoje 3-6 dana.

POTENCIJALNI RIZICI

• Komplikacije i neželjene reakcije koje nastaju kao posledica  intervencije su retke, ali se mogu desiti. Komplikacije uključuju:  krvarenje, infekciju, suve oči, boju kože kapaka koja se razlikuje od  očekivane, nemogućnost kompletnog zatvaranja očiju, spuštena linija  trepavica donjih kapaka, potencijalan gubitak vida. Ukoliko imate neku  od ovih komplikacija, potrebno je da obavestite svog lekara iz Bel  Medic-a.
• Manje komplikacije, koje mogu nastati prilikom svake  intervencije, mogu u manjoj ili većoj meri uticati na konačan rezultat  hirurškog tretmana.

PRIPREMA

• Ukoliko uzimate lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (Aspirin,  Plavix, Sincum, Sintrom, Xarelto, Pradaxa, Eliquis) potrebno je da se  konsultujete sa lekarom o korekciji doze pre intervencije. Obavestite  lekara o svim lekovima i biljnim preparatima koje uzimate.
• Preporučuje se da najmanje 30 dana pre intervencije prestanete sa pušenjem.
• Nemojte stavljati kreme ili bilo koje druge kozmetičke preparate na lice 1 dan pre intervencije.
• Nemojte jesti i piti 10-12 sati pre intervencije, lekove možete uzeti sa malo tečnosti.
•  Planirajte da nekoliko dana nakon intervencije izostanete sa posla i da  mirujete kod kuće, dok traje proces zarastanja očnih kapaka. Neki  pacijenti mogu imati probleme sa suvim očima, ali te tegobe najčešće  nestaju nakon 2 nedelje. Preporučuje se da kod kuće imate kockice leda  (za smanjivanje otoka na kapcima nakon intervencije), parčiće gaze,  veštačke suze i lekove protiv bolova (ukoliko postoji potreba).

OPORAVAK

• Ova intervencija najčešće nije bolna. Ukoliko osećate bol možete  uzeti lek protiv bolova (u konsultaciji sa lekarom). Preporučuje se  korišćenje hladnih obloga više puta dnevno u cilju smanjenja otoka.  Očekuje se da 6-10 dana nakon intervencije imate otok ili tačkasto  krvarenje (ekhimoze) na kapcima, zato što su tkiva koja čine očni kapak  su tanka i fragilna.
• Dan nakon intervencije potrebno je da spavate sa glavom uzdignutom na jastuku.
•  Preporučuje se da nosite naočari za sunce u cilju zaštite od svetlosti,  vetra ili prašine. Nakon intervencije može postojati pojačana  osetljivost na svetlost, pojačano suzenje ili suvoća očiju, svrab ili  osećaj peckanja.
• Preporučuje se da prva tri dana nakon intervencije ne gledate TV i ne naprežete oči čitanjem.
• Nakon 3-4 dana možete se vratiti poslovnim aktivnostima.
• Nakon 7 do 10 dana možete nositi naočare i kontaktna sočiva. Šminku možete koristiti u prvih 7 dana od intervencije.
• Dozvoljeno je izlaganje suncu tek nakon 30 dana uz korišćenje krema sa zaštitnim faktorom.
•  Očekuje se da pravi rezultat intervencije vidite nakon 3 meseca, zato  što je to optimalan period potreban da tkivo adekvatno zaraste.

Uvećanje (augmentacija) grudi

ŠTA JE UVEĆANJE (AUGMENTACIJA) GRUDI?

Uvećanje grudi ili augmentaciona mamoplastika je hirurška procedura  kojom se povećava veličina dojki. Operacija podrazumeva postavljanje  implantanata ispod tkiva dojke. Ova operacija može biti način da  povratite Vaše samopouzdanje i da se bolje osećate. Uvećanje dojki može  biti deo hirurške rekonstrukcije dojke nakon operativnog lečenja raka  dojke ili drugih stanja. Ukoliko planirate operaciju uvećanja grudi  potrebno je da sa plastičnim hirurgom iz HealthMedic-a porazgovarate o  Vašim očekivanjima od ove operacije, potencijalnim rizicima,  komplikacijama i procesu oporavka nakon operacije.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Možete se odlučiti za ovu operaciju ukoliko: smatrate da su Vaše  grudi male ili ste zabrinuti da je jedna dojka značajno veća od druge,  ukoliko ste u procesu hirurške rekonstrukcije dojke nakon uklanjanja  dojke/dojki (zbog raka dojke ili nekog drugog oboljenja); želite da  povećate Vaše samopouzdanje. Porazgovarajte o Vašim očekivanjima od ove  operacije sa plastičnim hirurgom iz HealthMedic-a.

KAKO SE IZVODI?

U zavisnosti od hirurške tehnike, hirurg pravi rez ispod dojke,  ispod pazuha ili oko bradavice kako bi postavio implant. Nakon toga  hirurg odvaja tkivo dojke od mišića i okolnog vezivnog tkiva grudnog  koša. Na ovaj način se pravi „džep” od tkiva koji se nalazi ispred  velikog grudnog mišića (m.pectoralis major). Hirurg postavlja implant u  taj „džep” . U zavisnosti od vrste implanta određeni se postavljaju  prazni, pa se kada se postave u pravilni položaj pune sterilnom slanom  tečnošću, a silikonski implanti se pre postavljanja u dojku pune  silikonom. Kada se implant postavi rez se zatvara najčešće uz pomoć  hirurških šavova.

POTENCIJALNI RIZICI

Hirurško uvećanje grudi praćeno je rizikom od nastanka različitih  komplikacija, kao što su: formiranje ožiljnog tkiva koje narušava oblik  implanta (kapsularna kontraktura), bol u dojkama; otežano razlikovanje  senzacija u nivou bradavica i dojki. Zbog ovih komplikacija može  postojati potreba za dodatnom hirurškom procedurom ili  uklanjanjem/pomeranju implanta.

PRIPREMA

 • Prethodno ćete razgovarati sa hirurgom o željenoj veličini dojki  nakon operacije i Vašem mišljenju o trenutnom izgledu Vaših dojki.  Hirurg će Vam ponuditi različite vrste implantanata, različitih oblika,  veličine i pričaćete sa njim o različitim hirurškim tehnikama kojim se  mogu ove intervencije raditi.
 • Pre nego što se odlučite na ovu  proceduru potrebno je da znate sledeće činjenice: postavljanje  implantanata neće sprečiti opuštanje grudi, već je, ukoliko su Vam grudi  opuštene potrebno podizanje grudi zajedno sa uvećavanjem; implanti  imaju rok trajanja, ne mogu trajati večno; Vaše dojke će nastaviti da  stare i nakon ove procedure, smanjenje ili povećanje telesne mase takođe  može značajno uticati na njihov izgled (zbog čega može postojati  potreba za dodatnom intervencijom); ukoliko postoji potreba da radite  mamografiju biće otežano očitavanja rezultata mamograma, zbog toga može  postojati potreba za pravljenjem mamografskih slika iz različitih  preseka; preporučuje se da svake 2 godine ukoliko ste u mogućnosti  radite MR (magnetnu rezonancu) dojki ukoliko imate silikonske implante;  implanti mogu otežati dojenje, neke žene mogu dojiti bez problema, dok  nekim ženama dojenje predstavlja veliki problem nakon ove operacije;  Ukoliko ste odlučili da uklonite implante biće potrebna dodatna hirurška  procedura.
 • Ukoliko ste se odlučili na ovu operaciju biće potrebno  da uradite mamografiju pre operacije. Potrebno je da obavestite doktora  o svim lekovima i biljnim preparatima koje redovno uzimate, zato što je  za određene lekove pre operacije potrebna korekcija doze. Preporučuje  se da prestanete sa pušenjem nakon operacije, zato što pušenje usporava  proces zarastanja tkiva.

OPORAVAK

 • Očekuje se da dojke budu bolne i otečene nekoliko nedelja nakon  hirurgije. Očekujte da će ožiljci izbledeti nakon određenog vremena,  iako neće nestati potpuno. Tokom procesa zarastanja preporučuje se da  nosite kompresivni zavoj ili sportski grudnjak u cilju dodatne potpore i  omogućavanju pravilne pozicije implantanata. Ukoliko postoji potreba  možete uzeti lek protiv bolova u konsultaciji sa lekarom.
 • Ukoliko  Vaš posao nije fizički zahtevan moguć je povratak uobičajenim dnevnim  aktivnostima nakon nekoliko dana do nedelja. Izbegavajte napornu fizičku  aktivnost ili bilo koju aktivnost koja može uticati na povećanje krvnog  pritiska i pulsa u toku sledeće dve nedelje. Tokom procesa zarastanja  Vaše dojke će biti osetljive na fizički kontakt ili nagle pokrete.
 • Ukoliko hirurg koristi konce koji se ne apsorbuju nakon određenog  vremena i ukoliko imate postavljene drenažne katetere biće potrebno da  ih hirurg ukloni nakon određenog vremena. Ukoliko primetite crvenilo ili  toplinu dojki, ukoliko imate povišenu telesnu temperaturu potrebno je  da obavestite lekara.

Korekcija usana hijaluronskim filerima

ŠTA JE KOREKCIJA USANA HIJALURONSKIM FILERIMA?

Korekcija usana hijaluronskim filerima je kozmetička procedura kojom  se mogu uvećatii usne i kojom se može promeniti njihov oblik.  Ubrizgavanje dermalnih injekcija sa hijaluronskom kiselinom predstavlja  metod koji se trenutno najčešće koristi u ove svrhe. Hijaluronska  kiselina je supstanca koja se normalno nalazi u Vašem telu. Procedura  traje 15-30 minuta. Efekti tretmana traju od šest meseci do godinu dana.

ZAŠTO SE RADI (INDIKACIJE)?

Fileri sa hijaluronskom kiselinom mogu uticati na izgled Vaših usana tako što poboljšavaju: izgled, strukturu i veličinu usana.

Prednosti korišćenja filera sa hijalurnoskom kiselinom:

• Mogućnost kontrole veličine i oblika usana tokom ubrizgavanja.
• Postepeno povećavanje veličine usana dok se ne postigne željeni rezultat.
• Neravnine i ispupčenja koja nastaju kao posledica pokretanja usana mogu se lako rešiti.
• Za razliku od drugog tipa filera nakon ubrizgavanja hijaluronske kiseline modrice i otok koji nastaju su minimalni.
• Relativno dug efekat tretmana, koji nažalost nije trajan.
•  Alergijske reakcije na hijaluronsku kiselinu nisu moguće zato što je to  supstanca koja se normalno nalazi u našem telu. Alergijske reakcije  mogu nastati samo na anestetik (lidokain) kojise korsti i koji ima ulogu  da umanji bol tokom procedure.

KAKO SE IZVODI?

• Pre ubrizgavanja hijaluronske kiseline lekar Vam može dati lokalni anestetik, kako ne biste osećali bol.
• Hijaluronska kiselina se ubrizgava uz pomoć veoma tankih igala.
• Nakon ubrizgavanja led se može koristiti kako bi se smanjio otok i neprijatnost.
• Trebalo bi da efekat ubrizgavanja uočite odmah.
• Najbolje je da izbegavate korišćenje karmina ili drugih kozmetičkih produkata namenjenih usnama odmah nakon tretmana.

POTENCIJALNI RIZICI

• Minimalno krvarenje, otok i pojava modrica, crvenila ili topline na  mestu ubrizgavanja hijaluronske kiseline nestaju nakon nekoliko dana od  tretmana.
• Ozbiljniji neželjeni efekti do kojih veoma retko dolazi  su: izražen/produžen otok ili pojava modrica koje traju 7 do 10 dana,  asimetrija i nepravilnost usana, infekcije, ubrizgavanje sadržaja u  krvni sud, nastanak ožiljka ili čvrstoće usana, alergijska reakcija  koja izaziva crvenilo, otok ili svrab oko usana.

PRIPREMA

• Ukoliko imate ili ste nekada u životu imali labijalni herpes  (groznicu na usnama) obavestite svog lekara o tome. Ukoliko imate  aktivnu infekciju herpes virusom (trenutno prisutnu groznicu na usnama)  tretman nije moguće obaviti sve dok tegobe ne prođu.
• Ukoliko  bolujete od šećerne bolesti, sistemskog lupusa, imate poremećaj  zgrušavanja krvi konsultujte se sa Vašim lekarom o tome da li ste dobar  kandidat za ovaj tretman.
• Ukoliko imate poznatu alergijsku  reakciju na lidokain potrebno je da obavestite svog lekara. Obavestite  lekara o svim lekovima koje uzimate u terapiji.